Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

9. nov 2015

Hormonforstyrrende stoffer kan du møde mange steder i din hverdag. De kan samlet set være problematiske for din sundhed. Cocktaileffekten er et begreb, der dækker over din samlede udsættelse for uønskede kemikalier.

cocktaileffekten-derfor-skal-du-kende-den.jpg

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den
Foto: Getty Images

Cocktaileffekten er al uønsket kemi lagt sammen

Kombinationseffekten – også kaldet cocktaileffekten – kan opstå, når du udsættes for flere forskellige kemiske stoffer fra flere forskellige steder.

Hormonforstyrrende effekter og andre sundhedsrisici opstår sjældent på grund af et enkelt produkt med uønskede kemikalier.

Men møder du kemikalier med hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller allergifremkaldende effekter mange steder i din hverdag, kan de samlet set udgøre en risiko.

Kemiluppen: Tjek dine personlige plejeprodukter for uønsket kemi med smart app

Ufarlige alene – problematisk tilsammen

Kombinationseffekter gør, ifølge Miljøstyrelsen, "at risikoen for effekter kan ændre sig. Det betyder for eksempel, at selv om udsættelse for et enkelt kemikalie i en bestemt mængde i sig selv ikke udgør en risiko for effekter, så kan der være en risiko, hvis man samtidigt udsættes for andre stoffer”.

Uønsket kemi i dine produkter kan derfor bidrage til en samlet risiko for sundhedseffekter – også selvom det enkelte produkt ikke i sig selv er farligt.

Har du spørgsmål om uønsket kemi i din hverdag? Kontakt os på mail eller telefon

Mange kemikalier små, gør en stor å

Du kan blive udsat for mange forskellige kemikalier fra mange forskellige produkter i din hverdag.

Produkter, der kan indeholde uønskede stoffer, er for eksempel:

  • Kosmetik og plejeprodukter
  • Fødevareemballager, mad og drikke
  • Elektronik
  • Tøj, møbler og andre tekstiler
  • Byggematerialer

Kombinationseffekten kan derfor forklares rammende med ordsproget ’Mange bække små, gør en stor å’.

Se test: Er der uønsket kemi i dine produkter?

Sådan kommer kemiske stoffer ind i kroppen

Kemikalier udsættes du for, når du:

  • er i hudkontakt med produkter,
  • spiser og drikker, samt
  • indånder dampe og partikler.

Du kan optage de forskellige kemiske stoffer gennem huden, tarmen og via lungerne.

Derfor er hormonforstyrrende stoffer problematiske

Cocktaileffekten ligger til grund for testvurderinger

I Forbrugerrådet Tænk Kemi bygger vurderinger af kemiske stoffer i produkter på hensyn til cocktaileffekten.

Deodoranter, bodylotions, pizzabakker og lignende får derfor den laveste testkarakter, hvis de for eksempel indeholder kemiske stoffer, der er mistænkte for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

Allergifremkaldende stoffer kan også udløse den laveste bedømmelse.

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

Hvilke stoffer kan indgå i cocktailen?

Cocktaileffekter eller kombinationseffekter nævnes typisk i forbindelse med hormonforstyrrende stoffer, som der i Danmark er forsket meget i – blandt andet af DTU Fødevareinstituttet.

Cocktaileffekten kan dog også gælde for andre stoffer med andre miljø- og sundhedseffekter. Det kan for eksempel være kræftfremkaldende eller allergifremkaldende stoffer.

Ny viden styrker risikovurdering af kemikaliecocktails i mad (link til DTU Fødevareinsituttet)

Derfor er hormonforstyrrende stoffer problematiske

"Sikre niveauer" er ikke sikre i en cocktail

Hvad sker der, når du udsættes for flere uønskede kemikalier samtidig?

Forskningen viser, at kemikalierne typisk virker såkaldt additivt. Det betyder, at du i princippet kan lægge effekten af de enkelte stoffer sammen for at finde frem til effekten af cocktailen.

Problemet opstår imidlertid, hvis stofferne er til stede i små mængder. Kombinationsforsøg i dyr peger klart på, at hvis et kemikalie er til stede i små mængder, så vil det i kombination med andre stoffer i ”sikre” mængder alligevel kunne have en markant skadelig effekt.

Forskere illustrerer det med formlen 0+0+0=7.

Alvorlige effekter er for eksempel set i forsøgsdyr, der var udsat for blandinger af hormonforstyrrende stoffer i doser, hvor hvert enkelt stof ikke viste effekter.

Det er derfor også sandsynligt, at samtidig eksponering for mange forskellige hormonforstyrrende stoffer selv i små mængder, som hver for sig hidtil har været anset som ufarlige, kan medføre en helbredsrisiko – også for mennesker.

Rapport fra Miljøstyrelsen konkluderer, at det er det samlede bidrag af hormonforstyrrende stoffer, der kan udgøre en risiko for hormonforstyrrende effekter hos gravide kvinder (link til Miljøstyrelsen)

Myndigheder vurderer det enkelte kemikalie - ikke en cocktail

Kombinationseffekter er der sjældent taget højde for i den nuværende vurdering af kemiske stoffer.

Myndighederne vurderer og regulerer i stedet typisk 1 stof ad gangen.

Effekten af det enkelte kemikalie undersøges blandt andet i dyreforsøg og på den baggrund fastsættes en grænse for, hvornår stoffet anses for sikkert - altså hvor det ikke har en skadelig effekt.

I nogle tilfælde bliver der taget højde for, at du kan blive udsat for dette stof fra mange kilder. Men myndighederne tager ikke højde for, at du også samtidig bliver udsat for en kombination af andre stoffer, der kan have lignende uønskede effekter.

Den eksisterende måde at vurdere kemikaliernes sundhedsskadelige effekter vil kunne undervurdere risikoen for blandt andet hormonforstyrrende effekter. At undersøge stofferne enkeltvis og ikke se på, hvad der kan ske, når stofferne optræder sammen i en cocktail, kan derfor risikere ikke at beskytte mennesker i tilstrækkelig grad.

Læs mere på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside

Vi ved ikke alt, men nok til at handle

Kombinationseffekter ved forskerne langtfra alt om. Selvom de er svære at tage højde for i lovgivningen, mener Forbrugerrådet Tænk, at politikerne bliver nødt til at gøre det.

Kemikalier findes i mange forskellige varianter på markedet, og kombinationerne af dem er dermed nærmest uendeligt mange.

Der mangler stadig megen viden om effekterne af de enkelte kemikalier hver for sig. Der mangler endnu mere viden om mulige kombinationseffekter af de kemikalier, du bliver udsat for i dagligdagen.

I 2009 i forbindelse med en international ekspert-workshop om kombinationseffekter afholdt i Danmark var eksperternes melding dog klar. Selvom der fortsat er store huller i viden, så har forskere i de seneste år fået så megen viden om kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer, at myndigheder både kan og bør tage hensyn til kombinationseffekter i reguleringen af stofferne.

Hent Kemiluppen: Smart app tjekker dine personlige plejeprodukter for uønsket kemi