Cocktaileffekten – hvad er det?

9. nov 2015

En cocktail lyder måske tiltalende, og du kender sikkert udmærket godt de uønskede effekter af for mange cocktails. Så hvad har de overhovedet at gøre med kemikalier i de produkter, du omgiver dig med?

cocktaileffekten-kombinationseffekten.gif

Cocktaileffekten
Foto: Istock

Cocktaileffekten er al uønsket kemi lagt sammen

Kombinationseffekten – også kaldet cocktaileffekten – kan opstå, når du udsættes for flere forskellige kemiske stoffer fra flere forskellige steder.

Hormonforstyrrende effekter og andre sundhedsrisici opstår sjældent på grund af et enkelt produkt med uønskede kemikalier. Men møder du kemikalier med hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller allergifremkaldende effekter mange steder i din hverdag, kan de samlet set udgøre en risiko.

Brug vores gratis app Kemiluppen til at scanne dine personlige plejeprodukter.

Ufarlige alene – problematisk tilsammen

Kombinationseffekter gør, ifølge Miljøstyrelsen, "at risikoen for effekter kan ændre sig. Det betyder for eksempel, at selv om udsættelse for et enkelt kemikalie i en bestemt mængde i sig selv ikke udgør en risiko for effekter, så kan der være en risiko, hvis man samtidigt udsættes for andre stoffer”.

Uønsket kemi i dine produkter kan derfor bidrage til en samlet risiko for sundhedseffekter – også selvom det enkelte produkt ikke i sig selv er farligt.

Har du spørgsmål om uønsket kemi i din hverdag? Kontakt os på mail eller telefon.

Mange kemikalier små, gør en stor å

Du kan blive udsat for mange forskellige kemikalier fra mange forskellige produkter i din hverdag.

Produkter, der kan indeholde uønskede stoffer, er for eksempel:

  • Kosmetik og plejeprodukter
  • Fødevareemballager, mad og drikke
  • Elektronik
  • Tøj, møbler og lignende
  • Byggematerialer

Kombinationseffekten kan derfor forklares rammende med ordsproget ’Mange bække små, gør en stor å’.

Find test af kosmetik og personlig pleje-produkter her.

Sådan kommer kemiske stoffer ind i kroppen

Kemikalier udsættes du for, når du:

  • er i hudkontakt med produkter,
  • spiser og drikker, samt
  • indånder dampe og partikler.

Du kan optage de forskellige kemiske stoffer gennem huden, tarmen og via lungerne.

Derfor er hormonforstyrrende stoffer problematiske.

Cocktaileffekten ligger til grund for testvurderinger

I Forbrugerrådet Tænk Kemi bygger vurderinger af kemiske stoffer i produkter på hensyn til cocktaileffekten.

Deodoranter, bodylotions, pizzabakker og lignende får derfor den laveste testkarakter, hvis de for eksempel indeholder kemiske stoffer, der er mistænkte for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

Allergifremkaldende stoffer kan også udløse den laveste bedømmelse.

Sådan tester vi i Forbrugerrådet Tænk Kemi.

Hvilke stoffer kan indgå i cocktailen?

Cocktaileffekter eller kombinationseffekter nævner vi typisk i forbindelse med hormonforstyrrende stoffer, som der i Danmark er forsket meget i – blandt andet af DTU Fødevareinstituttet.

Cocktaileffekten kan dog også gælde for andre stoffer med andre miljø- og sundhedseffekter. Det kan for eksempel være kræftfremkaldende eller allergifremkaldende stoffer.

Læs om DTU Fødevareinstituttets seneste projekt vedrørende cocktail-effekter.

Derfor er hormonforstyrrende stoffer problematiske.

Sikre niveauer er ikke sikre i en cocktail

Hvad sker der egentlig, når vi udsættes for flere uønskede kemikalier samtidig?

Forskningen viser, at kemikalierne typisk virker såkaldt additivt. Det betyder, at du i princippet kan lægge effekten af de enkelte stoffer sammen for at finde frem til effekten af cocktailen.

Problemet opstår imidlertid, hvis stofferne er til stede i små mængder. For kombinationsforsøg i dyr peger klart på, at hvis et kemikalie er til stede i små mængder – selv så små mængder at vi ikke kan registrere en effekt af stoffet, og derfor betragter det som en sikker mængde – så vil det i kombination med andre stoffer i ”sikre” mængder alligevel kunne have en markant skadelig effekt.

Forskere illustrerer det med formlen 0+0+0=7.

Alvorlige effekter er for eksempel set i forsøgsdyr, der var udsat for blandinger af hormonforstyrrende stoffer i doser, hvor hvert enkelt stof ikke viste effekter.

Det er derfor også sandsynligt, at samtidig eksponering for mange forskellige hormonforstyrrende stoffer selv i små mængder, som hver for sig hidtil har været anset som ufarlige, kan medføre en helbredsrisiko – også for mennesker.

Læs Miljøstyrelsens rapport, der konkluderer, at det er det samlede bidrag af hormonforstyrrende stoffer, der kan udgøre en risiko for hormonforstyrrende effekter hos gravide kvinder.

Myndigheder vurderer det enkelte kemikalie - ikke en cocktail

Kombinationseffekter er der sjældent taget højde for i den nuværende vurdering af kemiske stoffer.

Myndighederne vurderer og regulerer i stedet typisk 1 stof ad gangen.

Effekten af det enkelte kemikalie undersøges blandt andet i dyreforsøg og på den baggrund fastsættes en grænse for, hvornår stoffet anses for sikkert, altså hvor det ikke har en skadelig effekt.

I nogle tilfælde bliver der taget højde for, at du kan blive udsat for dette stof fra mange kilder. Men myndighederne tager ikke højde for, at du også samtidig bliver udsat for en kombination af andre stoffer, der kan have lignende uønskede effekter.

Den eksisterende måde at vurdere kemikaliernes sundhedsskadelige effekter vil kunne undervurdere risikoen for blandt andet hormonforstyrrende effekter. At undersøge stofferne enkeltvis og ikke se på, hvad der kan ske, når stofferne optræder sammen i en cocktail, kan derfor risikere ikke at beskytte mennesker i tilstrækkelig grad.

Læs mere på DTU Fødevareinstituttets hjemmeside

Vi ved ikke alt, men nok til at handle

Kombinationseffekter ved vi langtfra alt om. Selvom de er svære at tage højde for i lovgivningen, mener Forbrugerrådet Tænk Kemi, at politikerne bliver nødt til at gøre det.

Kemikalier findes der mange forskellige af på markedet, og kombinationerne af dem er dermed nærmest uendeligt mange.

Der mangler stadig megen viden om effekterne af de enkelte kemikalier hver for sig, og endnu mere viden om mulige kombinationseffekter af de kemikalier, vi bliver udsat for i dagligdagen.

Allerede i 2009 i forbindelse med en international ekspert-workshop om kombinationseffekter afholdt i Danmark var eksperternes melding dog klar. Selvom der fortsat er store huller i viden, så har vi i de seneste år fået så megen viden om kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer, at vi både kan og bør tage hensyn til kombinationseffekter i reguleringen af stofferne.