Faresymboler: Kend disse kemikalieadvarsler

7. nov 2019

Faremærker fortæller dig, hvilken risiko kemikalierne udsætter dig for. Læs, hvad du skal være opmærksom på her.

faresymboler-kend-disse-kemikalieadvarsler.gif

Faresymboler: Kend disse kemikalieadvarsler
Foto: Grafik
Sundhedsfare

Sundhedsskadelig logo faresymbol

Dette symbol finder du på kemikalier, som kan irritere hud og øjne, give allergiske reaktioner, luftvejsirritationer, sløvhed eller svimmelhed.

Faresymbolet Sundhedsfare kan du blandt andet finde på:

 • Kalkfjerner,
 • wc-rens
 • og kølervæske.

Se Miljøstyrelsens oversigt over faresymbolerne. Her kan du også læse om de gamle faresymboler (pdf åbner i samme vindue)

Ætsende

Faresymbolet Ætsende - logo

Ætsende finder du på metal- og hudætsende produkter. Symbolet kan du også se på produkter og kemikalier, der kan give alvorlige øjenskader.

Faresymbolet Ætsende kan du blandt andet finde på følgende produkter:

 • Eddikesyre,
 • saltsyre,
 • ammoniak
 • og afløbsrens.

6 gode råd: Tjek faremærker og undgå ulykker i hjemmet

Brandfarlig

Faresymbolet Brandfarlig

Brandfarlig-mærket står på brandfarlige væsker og tilhørende faste stoffer, gasser og væsker, aerosoler og visse organiske peroxider.

Faresymbolet Brandfarlig kan du blandt andet støde på i følgende produkter:

 • Brændstof til din motor,
 • husholdningssprit,
 • deodoranter,
 • neglelakfjerner
 • og alle sprayflasker med flydende gas.

Se test af kemien i deodoranter

Miljøfare

Miljøfare logo - miljømærke for miljøfarlige kemikalier

Miljøfarlig dækker over produkter, som er giftige for miljøet.

Faresymbolet Miljøfarlig kan du blandt andet finde på produkterne:

 • Maling,
 • lak,
 • lim,
 • benzin,
 • pesticider
 • og biocider.

Maling: Sådan vælger du den sikreste

Kronisk Sundhedsfare

kronisk sundhedsfare logo

Kronisk Sundhedsfare sidder på produkter med stoffer, som kan være kræftfremkaldende, give skader på arveanlægget (DNA-skader), eller som kan skade din evne til at få børn (CMR-stoffer).

Symbolet er også trykt på kemikalier, som kan give allergi, organskader eller lungeskader, hvis du indånder dem.

Produkter med disse effekter må forhandlere som hovedregel ikke sælge til almindelige forbrugere.

Faresymbolet Kronisk Sundhedsfare kan du blandt andet finde på følgende produkter:

 • Benzin,
 • lampeolie
 • og terpentin.
Brandnærende

Brandnærende logo faresymboler

Brandnærende anvendes på kemikalier (gas, væske eller fast stof), som kan forårsage eller bidrage til brand i andre materialer.

Faresymbolet Brandnærende kan du blandt andet finde på følgende produkter:

 • Desinfektionsvæske
 • og blegemidler.

Desinfektionsmidler er oftest unødig kemi

Akut Giftig

Akut giftig faremærke

Akut Giftig bruges på produkter, som er giftige ved alle eksponeringsveje: Det vil sige, hvis du får det i munden, på huden eller indånder det.

Kemikalierne i produkter med dette symbol kan være livstruende.

Faresymbolet Akut Giftig finder du blandt andet på følgende produkter:

 • Pesticider,
 • biocider
 • og træsprit.
Gasser Under Tryk

Faresymbolet Gasser Under Tryk - logo

Gasser Under Tryk anvender man på gasser, som befinder sig i beholdere med højt tryk (200 kPa eller mere).

Faresymbolet Gasser Under Tryk kan du blandt andet finde på flasker med flydende gas – ilt, CO2, nitrogen og argon - som blandt andet bruges til svejsegas.

Eksplosiv

Faresymbol Ekspolosionsfare - logo

Eksplosiv-faremærket finder du på eksplosive kemikalier, gasser og genstande.

Faresymbolet Eksplosiv ser du på produkterne:

 • Fyrværkeri,
 • ammonium
 • og nitroglycerin.