Klorparaffiner: Derfor er de problematiske

15. nov 2017

Klorparaffiner er en gruppe stoffer, som blandt andet kan bruges til at blødgøre plast. De er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

klorparaffiner-hvad-er-det.gif

Klorparafinner - hvad er det?
Fotomontage. Foto: Getty Images

Klorparaffiner er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende

Klorparaffiner er én af de stofgrupper, som Forbrugerrådet Tænk Kemi tester for i produkter som klapvogne, gummistøvler og blendere.

Hormonforstyrrelser og kræft er nogle af de uønskede effekter, som stofferne mistænkes for at bidrage til.

Stofferne er derfor problematiske i produkter, som du og særligt dine børn er i kontakt med.

Se test: Kemien i gummistøvler til børn

Uønskede stoffer bruges som blødgørere og flammehæmmere i plast

Klorparaffiner bruges primært som blødgørere og flammehæmmere i plast og gummi.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har blandt andet fundet klorparaffiner i klapvogne. I en del tilfælde er stofferne fundet i klapvognes håndtag og i materiale fra klapvognssædet.

Klorparaffiner kan ifølge Miljøstyrelsen også findes i flere byggematerialer som for eksempel fugemasse, maling og gulvbelægninger.

Klorparaffinerne er ikke fast bundet til plasten. Det vil sige, at de langsomt kan frigives fra produktet, når du for eksempel er i berøring med det. Stofferne kan også afdampe til luften og for eksempel være med til at forurene dit indeklima.

Se test: Kemien i klapvogne

Klorparaffiner bruges som smøreolier

Klorparaffinerne bruges også som smøremidler i olier til metaldele og til behandling af læder.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har blandt andet fundet afgivelse af klorparaffiner fra stavblendere. Stofferne stammede formodentlig fra smøremidler.

Se test: Kemien i stavblendere

Klorparaffiner kan opdeles i 3 grupper

Såkaldte kortkædede klorparaffiner er dem, som forskere især har haft fokus på. Disse er forbudte i en lang række produkter.

Mellemkædede klorparaffiner er dog også mistænkt for at have uønskede effekter.

Langkædede klorparaffiner er der ikke samme sundhedsmæssige bekymringer om.

Læs om de 3 forskellige grupper af klorparaffiner i fanerne under denne artikel. 

2 gode råd til at undgå klorparaffiner

Klorparaffiner er svære at undgå. Du kan ikke direkte se på dit produkt, om det indeholder stofferne eller ej. Der er dog et par ting, du kan gøre:

Spørg forhandleren


Du kan spørge forhandleren og producenten, om produktet indeholder klorparaffiner – særligt de mellemkædede klorparaffiner, der er problematiske, men endnu ikke forbudte.

Producent og forhandler har ikke nogen lovmæssig pligt til at svare dig, da stofferne ikke er på EU's såkaldte kandidatliste over særligt problematiske kemikalier.

Men det er en god ide at spørge alligevel. Det er den bedste måde at gøre virksomhederne opmærksomme på, at klorparaffiner er en gruppe af stoffer, som du synes, at de skal undlade at bruge - også selvom klorparaffiner ikke nødvendigvis er ulovlige.

Køb ikke møbler og børneprodukter direkte fra engelske forhandlere


Klorparaffiner bruges blandt andet som flammehæmmere, der skal begrænse brandfaren i produkter.

For brandhæmning af produkter gælder der skrappere krav på det engelske marked. Derfor er der en risiko for, at der er et højere indhold af flammehæmmere inklusive klorparaffiner i møbler og børneprodukter solgt til det engelske marked i forhold til resten af Europa.

Se test: Kemien i gummistøvler til børn

3 forskellige typer af klorparaffiner

Klorparaffiner er en stor gruppe af stoffer. De opdeles typisk i 3 hovedgrupper efter kædelængden.

  • Kortkædede klorparaffiner
  • Mellemkædede klorparaffiner
  • Langkædede klorparaffiner

I forhold til sundhed og miljø er det ikke alle stofferne, der er lige stor bekymring om. Det er heller ikke alle grupperne, som forskere ved lige meget om.

Kortkædede klorparaffiner kan være kræftfremkaldende og forbudte


Kortkædede klorparaffiner er giftige. De nedbrydes langsomt og kan ophobe sig i miljøet.

Sundhedsbekymringerne går på, at kortkædede klorparaffiner er:

  • Klassificeret i EU som kræftfremkaldende
  • På EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer
  • På EU's liste over mistænkt hormonforstyrrende stoffer
  • På Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer

Skadelige miljø- og sundhedseffekter gør, at kortkædede klorparaffiner ikke må være i en lang række produkter i koncentrationer over 0,15 procent.

Miljøstyrelsen vurderer, at din udsættelse for de kortkædede klorparaffiner med stor sandsynlighed er faldende på grund af forbuddet. Det vil være sjældent, at du risikerer at støde på produkter med kortkædede klorparaffiner.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har 1 gang fundet kortkædede klorparaffiner. Det var i en test af gummistøvler til børn.

Se test: Kemien i gummistøvler til børn

Se Miljøstyrelsens kortlægning af klorparaffiner (eksternt link)

Mellemkædede klorparaffiner er lovlige, men uønskede


Mellemkædede klorparaffiner ved forskerne mindre om end de kortkædede.

Forbud eller begrænsning af brugen af disse stoffer findes der hverken i EU eller i Danmark.

Mellemkædede klorparaffiner er i EU i nogle tilfælde klassificeret som blandt andet skadelige for dit barn under amning. Det gælder dog ikke alle de mellemkædede klorparaffiner.

Stofferne er ligesom de kortkædede klorparaffiner på EU's liste over mistænkt hormonforstyrrende stoffer, og de er problematiske for miljøet. De er også på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

Derfor er de uønskede i produkter, som du og særligt dine børn er i kontakt med.

Langkædede klorparaffiner er mindre bekymrende


Langkædede klorparaffiner er der ikke den samme bekymring om, selvom de også nedbrydes langsomt i miljøet.

De er ikke på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. De er heller ikke på EU's lister over problematiske stoffer.

Forbrugerrådet Tænk Kemi tester som udgangspunkt ikke efter langkædede klorparaffiner.