Test: Det betyder kolberne A, B og C

Produkter i test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi modtager bedømmelserne A, B eller C. Læs mere om, hvad de 3 kolber betyder her.

test-det-betyder-kolberne-a-b-og-c.gif

Test: Det betyder kolberne A, B og C
Foto: Grafik

A-kolbe

A-kolbe betyder, at produktet er et godt valg, hvis du vil undgå en række problematiske kemikalier. Vi kan derfor anbefale dette produkt, hvis du vil undgå uønsket kemi.

I deklarationstest af for eksempel deodoranter, bodylotions eller solcreme betyder det, at vi på indholdsdeklarationen ikke har fundet nogen problematiske kemikalier.

I laboratorietest af for eksempel barnevogne, autostole eller høretelefoner betyder karakteren, at vi ikke har kunnet måle nogen problematiske kemikalier i produktet.

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

B-kolbe

B-kolbe er til produkter, der er fri for en lang række problematiske kemikalier, men har enkelte indholdsstoffer, som du kan være opmærksom på. Det kan også være, at de indeholder en lav mængde af et problematisk stof.

I deklarationstest af personlige plejeprodukter får produkterne B-kolbe, hvis de indeholder parfume eller lignende duftstoffer (Dog får produkter til børn C-kolbe, da myndighederne fraråder parfume til børn). Parfumeallergikere bør undgå disse produkter. Du kan også vælge at begrænse brugen, hvis du vil nedsætte risikoen for at udvikle parfumeallergi. Et produkt kan også få en B-kolbe, hvis det indeholder stoffer, der er belastende for miljøet.

I test med kemisk analyse kan produkter få B-kolben, hvis de indeholder begrænsede mængder af problematiske kemikalier.

Kemiluppen: Tjek dine personlige plejeprodukter for uønsket kemi med smart app

C-kolbe

C-kolben får produkter, som vi ikke kan anbefale dig at købe, hvis du ønsker at undgå en række omdiskuterede eller problematiske kemikalier.

Stofferne er for det meste lovlige at benytte, og de enkelte produkter er ikke sundhedsskadelige i sig selv. Men de bidrager til din samlede udsættelse for problematiske kemikalier, der samlet set kan udgøre en sundhedsrisiko. Dette er kendt som cocktaileffekten.

Både i deklarationstest og laboratorietest kan det for eksempel være stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende. Det kan også være, at stofferne er særligt allergifremkaldende.

I enkelte tilfælde kan et produkt også få C-bedømmelse af andre grunde. Eksempelvis, hvis den samlede frigivelse af kemiske stoffer fra produktet er høj.

C-kolben gives også til børneprodukter, der indeholder parfume. Parfume i produkter til børn øger risikoen for parfumeallergi, og Miljøstyrelsen fraråder parfume til børn.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Se lister: Disse kriterier bedømmer vi efter

I bedømmelserne tager vi udgangspunkt i stoffer, der for eksempel er på en eller flere af disse lister (eksterne links):

Andre stoffer kan medtages, for eksempel hvis de i en SCCS opinion eller af en anden videnskabelig instans i ind- eller udland (for eksempel DTU Fødevareinstituttet, BfR eller lignende) er vurderet problematiske.

Tilsvarende gælder for stoffer som danske eller udenlandske myndigheder har fokus på, eller som en privat mærkningsordning har med i deres kriterier (for eksempel Miljømærkning Danmark, Tiltro til tekstiler eller lignende).

I kemiske analyser medtages også test for stoffer, der er særligt relevante for den pågældende produktgruppe.

Læs vores artikel om miljømærkerne.

C-kolbe – er det farligt?

Som udgangspunkt er det enkelte produkt ikke farligt og udgør ikke en risiko i sig selv. De problematiske stoffer, som Forbrugerrådet Tænk Kemi omtaler, er generelt tilladte at bruge. Men bruger du produkter, der indeholder problematiske stoffer som for eksempel hormonforstyrrende stoffer, kan de bidrage til din samlede udsættelse - det som er kendt som cocktaileffekten. Uønsket kemi i støv og pesticider på frugt kan ligeledes bidrage til din samlede udsættelse.

Hvis du er på vej ud at købe et nyt produkt, anbefaler Forbrugerrådet Tænk Kemi at vælge uden om C-kolbe, hvis du vil begrænse din udsættelse for problematisk kemi.

Står produktet allerede i dit hjem, kan du gøre op med dig selv, om du vil beholde det. Nogle gange kan det være helt fint, og så kan du for eksempel vælge et andet produkt næste gang. Ud fra et ressourcehensyn er det den bedste løsning.

Hvis du for eksempel er gravid, på vej til at blive det, eller har små børn, kan der være særlig grund til at undgå at udsætte sig for problematiske kemikalier.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

C-kolbe i appen Kemiluppen – har I testet mængder?

Appen Kemiluppen bygger på deklarationstest af kosmetik og personlige plejeprodukter. Det vil sige, at Forbrugerrådet Tænk Kemi har tjekket ingredienslisterne for stoffer, som optræder på en række lister over problematiske kemikalier (læs mere under fanen herover, som hedder "Se lister: Disse kriterier bedømmer vi efter").

Ud fra ingredienslisten kan du ikke se præcist, hvor meget af den enkelte ingrediens der findes i produktet. Men ingredienserne står i rækkefølge efter, hvad der er mest af i produktet. Der vil være mest af det stof, som er nævnt først og mindst af det stof, der nævnes sidst.

Der indgår heller ikke en risikovurdering i appen Kemiluppens bedømmelser.

Ingredienserne i produkter med en C-kolbe i Kemiluppen vil oftest være tilladte. Produktet i sig selv er sikkert for dig at bruge, men nogle ingredienser har problematiske egenskaber. De kan for eksempel være mistænkt for at være hormonforstyrrende eller allergifremkaldende.

Kemiluppen: Tjek dine personlige plejeprodukter for uønsket kemi med smart app

Skal jeg helt undgå produkter med C-kolbe?

Forbrugerrådet Tænk Kemi viser dig, hvor der kan findes problematiske kemikalier i hverdagen, så du kan vælge til og fra. Det er ikke ensbetydende med, at du skal holde dig fra produkterne, hvis de har fået C-kolbe. Men det giver dig en viden, som du kan tage med i overvejelserne. Det er ikke det enkelte produkt, der er problemet – men det kan summen af den såkaldte "cocktaileffekt" være.

Hvis du for eksempel er gravid, på vej til at blive det eller har små børn, kan der være særlig grund til at undgå at udsætte sig for problematiske kemikalier.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

B-kolbe – er det OK?

B-kolbe bruges i appen Kemiluppen ofte til produkter med parfume og miljøbelastende stoffer. I laboratorietest på kemi.taenk.dk kan det også gives for indhold eller frigivelse af problematiske kemikalier i små mængder.

Hvis du vælger B-kolbe, så er produktet fri for en række problematiske stoffer. Derfor kan det være fint at bruge. Men du skal være opmærksom på, at parfume for eksempel kan give allergi.

Vil du gerne have et produkt, hvor der ikke er grund til OBS, så vælg A-kolben i stedet.

Parfume: Sådan minimerer du din risiko for parfumeallergi

Miljøbelastende stoffer i mit produkt – hvordan skal det smides ud?


Selvom der er miljøbelastende stoffer i dit produkt, udgør de kun en lille del af produktet. Indeholder din creme for eksempel miljøbelastende stoffer, skal du ikke nødvendigvis tænke hele cremen som miljøbelastende.

Bedømmelsen i Kemiluppen har ikke betydning for, hvordan du skal aflevere produkterne som affald. Her skal du følge kommunens regler. Ofte skal for eksempel spraydåser og neglelak afleveres som farligt affald. Der er forskel på reglerne i forskellige kommuner, så tjek, hvad der gælder, der hvor du bor.

Det er ikke en god ide at hælde produkter med miljøbelastende stoffer ud i håndvasken, da de ofte er problematiske for vandmiljøet.

For maling og kemikalierester er det vigtigt, at du afleverer dem som farligt affald på en genbrugsplads eller lignende.

A-kolbe i Kemiluppen – men jeg har fået udslæt?

A-kolben er desværre ikke en garanti for, at du ikke kan få udslæt. Teoretisk kan du slå ud på grund af alt. Der kan være nye stoffer i produkter, som man endnu ikke ved, er problematiske, der kan være fejl eller bakterievækst i produktet og så videre.

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler, at du fortæller både producenten og Miljøstyrelsen om det.

Sådan indberetter du uønskede effekter fra produkter.

Relaterede artikler