Byg om uden problematisk kemi

21. jun 2021

Gør det selv-arbejde udsætter dig for kemikalier i mange afskygninger. Køb 'grønne' byggematerialer og undgå hudkontakt med kemikalier.

byg-selv_web.jpg

byg-selv_web.jpg
Foto: Getty Images

Maling og byggevarer: Gå efter miljøvenlige produkter

Du og din familie kommer i mange år til at bo side om side med de kemikalier, som dine byggematerialer indeholder.

Gør det selv-folket har derfor et vigtigt punkt øverst på to do-listen: Vælg de mest miljøvenlige materialer.

Se efter disse mærkninger og indholdsstoffer

Kemikalier kan indåndes og optages gennem huden. Stil derfor krav til de produkter, du vælger.

 • Undgå så vidt muligt faremærkede produkter. Læs etiketten bag på produktet grundigt.
 • VOC-indholdet (organiske opløsningsmidler) skal være så lavt som muligt.
 • MAL-koderne skal være så lave som muligt. Vælg 00-1.
 • Miljømærkede produkter er blandt de mindst miljøbelastende på markedet. Gå efter Svanemærket og EU-blomsten.
 • Undgå gerne ftalater i kabler, vinylgulve og lignende. Spørg i butikken eller brug appen Tjek Kemien.
 • Undgå produkter med det allergifremkaldende stof methylisothiazolinone. Se efter, om det står på emballagen.
 • Indeklimamærket sætter grænser for afdampningen fra produkterne. Det gælder alt fra maling til gulve og møbler.

Læs om indeklimamærket i vores guide til miljømærkerne

Tjek Kemien: App hjælper med at spørge om skadelige kemikalier

Appen Tjek Kemien hjælper dig med at spørge virksomheden bag et produkt, om produktet indeholder skadelige kemikalier.

Du har som forbruger en lovbestemt ret til at få at vide, hvis et produkt indeholder særligt problematiske stoffer fra EU's såkaldte kandidatliste.

Sådan bruger du appen Tjek Kemien

Nedrivning: Pas på skadelige stoffer

Du bør overveje, om det ikke er en god idé at ringe efter professionel hjælp, hvis du kan have problematiske kemikalier i huset.

 • Gammel maling kan indeholde bly. Bly er sundhedsskadeligt, og derfor skal du passe på, når du sliber gammel maling ned.
 • Asbest i gamle eternittage skal du være særligt opmærksom på. Asbest er kræftfremkaldende og skal håndteres meget forsigtigt, så det ikke støver.
 • PCB findes i blandt andet gamle termovinduer og fuger. PCB er en problematisk miljøgift. Der kan være lovkrav om, at du skal anmelde dit affald.

Er du OBS på PVC? Se Miljøstyrelsens gode råd, når du bygger nyt eller renoverer

Byg selv: Følg disse kemiråd

 • Læs og følg produkternes brugsanvisning, før du begynder dit gør det selv-arbejde.
 • Luft ud så meget som muligt – også i tiden efter, at du har bygget. Så kommer kemikalierne i indeluften ud.
 • Mal gerne i de varme måneder.
 • Anvend støvmaske eller åndedrætsværn, når det er relevant.
 • Undgå gerne sprayprodukter. Du kan indånde mange kemikalier fra spray.
 • Udendørsprodukter skal kun anvendes udendørs. Det kan være sundhedsfarligt indendørs.
 • Brug handsker for at beskytte huden mod maling og kemikalier.

MI: Sådan undgår du det allergifremkaldende stof

Risiko ved indånding af gasser - Åndedrætsværn er vigtigt

Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at du nogle gange udsætter dig selv for en sundhedsrisiko, når du gør det selv. Det kan ske, når du indånder sundhedsskadelige dampe fra for eksempel maling, fugeskum, kemisk træ eller lim. Derfor er det en rigtig god ide at bruge åndedrætsværn, hvis:

 • Produktet har faremærket ”Alvorlig sundhedsfare”, som er faresymbolet, der ligner en eksploderende mand.
 • Hvis tallet før bindestregen på produktets MAL-kode er 2 eller derover. Jo højere tal, des vigtigere er det at bruge åndedrætsværn.
 • Hvis produktet ikke er vandbaseret. Især, hvis du arbejder med store flader.
 • Vælg et åndedrætsværn/halvmaske med kulfilter, som er A-mærket ( fx. A1). En støvmaske vil ikke beskytte dig mod gasser.

Undgå kemiske dampe - tag maske på, når du gør-det-selv (eksternt link)

Affald: Anmeld affald fra dit byggeprojekt

Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen i de rette containere. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Byggematerialer skal du tit aflevere som farligt affald.

Anmeld dit byggeaffald til kommunen, hvis:

 • Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald.
 • Bygningen - eller den del af bygningen, du renoverer eller river ned - er større end 10 kvadratmeter.
 • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær opmærksom på, at byggeaffald skal anmeldes til kommunen 14 dage, før du begynder med arbejdet.

Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen.

Generel anmeldepligt for bygge- og anlægsaffald (mst.dk)