Byg om uden problematisk kemi

21. aug 2016

Gør det selv-arbejde udsætter dig for kemikalier i mange afskygninger. Køb 'grønne' byggematerialer, og undgå hudkontakt med kemikalier.

830goerdetselv.jpg

Byg selv uden sundhedsskadelige kemikalier
Foto: Istock

Maling og byggevarer: Gå efter miljøvenlige produkter

Du og din familie kommer i mange år til at bo side om side med de kemikalier, som dine byggematerialer indeholder.

Gør det selv-folket har derfor et vigtigt punkt øverst på to do-listen: Vælg de mest miljøvenlige materialer.

Se efter disse mærkninger og indholdsstoffer

 • Faremærkede produkter - undgå dem så vidt muligt eller læs etiketten bag på produktet grundigt.
 • VOC-indholdet (organiske opløsningsmidler) – skal være så lavt som muligt.
 • MAL-koderne skal være så lave som muligt: Vælg 00-1.
 • Miljømærkede produkter er blandt de mindst miljøbelastende på markedet. Gå efter Svanemærket og EU-blomsten.
 • Indeklimamærket sætter grænser for afdampningen fra produkterne (i alt fra maling til gulve og møbler). Læs om indeklimamærket i vores guide til miljømærkerne
 • Ftalater bør du undgå i kabler, vinylgulve og lignende. Spørg i butikken eller brug appen Tjek Kemien.

Tjek Kemien: App hjælper med at spørge om skadelige kemikalier

Appen Tjek Kemien hjælper dig med at spørge virksomheden bag et produkt, om produktet indeholder skadelige kemikalier.

Du har som forbruger en lovbestemt ret til at få at vide, hvis et produkt indeholder særligt problematiske stoffer fra EU's såkaldte kandidatliste.

Sådan bruger du appen Tjek Kemien

Gør det selv-arbejde: Når du går i gang

Kemikalier optages gennem huden og ved indånding.

Du bør overveje, om det ikke er en god idé at ringe efter professionel hjælp, hvis du tror, du har problematiske kemikalier i huset.

Pas på dig selv under alle omstændigheder. Husk at:

 • Lufte ud,
 • anvende støvmaske,
 • fjerne støvet,
 • benytte handsker og
 • vaske hænder.

Nedrivning: Pas på skadelige stoffer

 • Gammel maling kan indeholde bly. Bly er sundhedsskadeligt, og derfor skal du passe på, når du sliber gammel maling ned.
 • Asbest i gamle eternittage skal du være særligt opmærksom på. Asbest er kræftfremkaldende og skal håndteres meget forsigtigt, så det ikke støver.
 • PCB findes i blandt andet gamle termovinduer og fuger. PCB er en problematisk miljøgift. Der kan være lovkrav om, at du skal anmelde dit affald.

Byg selv: Følg disse kemiråd

 • Læs og følg produkternes brugsanvisning, før du begynder et stykke arbejde.
 • Luft ud så meget som muligt – også i tiden efter, at du har bygget. Så kommer kemikalierne i indeluften ud.
 • Mal gerne i de varme måneder.
 • Sprayprodukter bør du undgå. Sørg for effektiv ventilation, og anvend maske. Lungerne vil ikke spraymales.
 • Udendørsprodukter skal kun anvendes udendørs. Det kan være sundhedsfarligt.
 • Anvend altid handsker for at beskytte huden mod maling og kemikalier.

Affald: Anmeld affald fra dit byggeprojekt

Byggeaffald skal afleveres på genbrugspladsen, i de rette containere. Spørg om hjælp, hvis du er i tvivl. Byggematerialer skal du tit aflevere som farligt affald.

Anmeld dit byggeaffald til kommunen, hvis:

 • Byggeprojektet skaber mere end ét ton affald.
 • Bygningen eller den del af bygningen, du renoverer eller river ned, er større end 10 kvadratmeter.
 • Byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder.

Vær opmærksom på, at byggeaffald skal anmeldes til kommunen 14 dage før du begynder med arbejdet.

Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen.