Dioxin: Spis så varieret som muligt

4. mar 2021

Det problematiske stof dioxin er ikke til at undgå. Det findes i et bredt udvalg af fødevarer blandt andet æg, planteolier, kød, fisk og smør, viser test.

dioxin_spis_saa_variet_som_muligt.jpg

Dioxin: Spis så varieret som muligt
Foto: Getty Images

Forbrugerrådet Tænk tester dioxin i madvarer

Forbrugerrådet Tænk har i samarbejde med en række forbrugerorganisationer i Europa testet indholdet af dioxin og såkaldte dioxinlignende PCB'er i en række almindelige fødevarer.

I alt har testen undersøgt produkter fra 26 forskellige typer af fødevarer. Det er for at få et samlet billede af, hvor meget dioxin der findes i hver enkelt gruppe af fødevarer.

På den måde har testteamet kunnet udregne, hvor meget du udsættes for dioxin og lignende stoffer, når du spiser almindelige danske madvarer.

Se hele Forbrugerrådet Tænks test af dioxin i mad (log ind eller bliv medlem)

Derfor er dioxin i din mad et problem

Dioxin og dioxinlignende PCB’er kan give øget risiko for kræft. De er også mistænkt for at være hormonforstyrrende og for at påvirke immunsystemet og evnen til at få børn.

Samtidig er de svært nedbrydelige i miljøet, og de ophobes i dyr op gennem fødekæden. Det gælder særligt i de mere fede af slagsen.

Gravide og ammende kvinder kan give stofferne videre til fostre og børn gennem moderkagen og modermælken. Fostre og børn, der fortsat er under udvikling, er de mest sårbare overfor stoffernes påvirkning.

Gravid: 10 gode råd til graviditet uden uønsket kemi

Sådan spredes dioxin i miljøet

Dioxin dannes blandt andet ved afbrænding af affald og fra brændeovne.

Det spredes i miljøet, hvor stoffet nedbrydes meget langsomt. Giftstoffet bliver derfra optaget i planter og dyr op igennem fødekæden.

Forureningen med dioxin og dioxinlignende PCB'er er mindsket meget siden 1990'erne. Men stofferne nedbrydes kun langsomt i naturen. Fortidens udslip giver derfor fortsat problemer med dioxin-indhold i din mad.

I EU er der fastsat grænser for, hvor meget dioxin dine madvarer må indeholde.

Hvilke fødevarer indeholder mest dioxin?

Dioxin i din mad er så godt som umuligt at undgå. Testen viser, at der er dioxin i alle de 26 testede fødevaretyper.

Mest dioxin og dioxin-lignende PCB'er finder du i animalske produkter som for eksempel:

  • Laks og andre fisk
  • Mælkeprodukter som smør og ost
  • Æg
  • Visse typer kød

Vegetabilske olier kan også indeholde en del dioxin.

Disse fødevarer indeholder mindst dioxin

Mindst dioxin og dioxinlignende PCB'er finder du i frugt og grønt som for eksempel:

  • Agurker
  • Tomater
  • Kartofler
  • Gulerødder

Se hele Forbrugerrådet Tænks test af dioxin i mad (log ind eller bliv medlem)

Børn får for meget dioxin

Forbrugerrådet Tænks beregninger viser, at du kan få for meget dioxin gennem din kost. Det gælder ifølge beregningerne især for børn.

Børn indtager 1,7 gange mere dioxin, end hvad EU’s fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, betragter som sikkert. Det viser Forbrugerådet Tænks beregninger, der tager udgangspunkt i en gennemsnitlig dansk kost.

Det drejer sig om det samlede indtag af både dioxin og de såkaldte dioxinlignende PCB’er.

For højt indtag af dioxin og dioxinlignende PCB’er er ikke et akut problem. Men det kan over tid udvikle sig til et problem, da stofferne kun langsomt udskilles fra kroppen. Det er altså dioxin-indtaget over længere tid, der har betydning.

Dioxin-indtag for voksne er også højt

Dioxin-indtaget for både mænd, kvinder og teenagere er også højt. Men ifølge beregningerne er det under grænsen for, hvad der ifølge EU’s fødevaresikkerhedsautoriet er tolerabelt.

Her skal du dog huske, at udregningen ikke medtager alle de madvarer, som du spiser. Desuden er der tale om et udregnet gennemsnit.

Derfor kan der være både voksne og teenagere, der også indtager dioxin og dioxinlignende PCB’er i mængder, der ligger over den fastsatte tolerable grænse.

Forbrugerrådet Tænks beregninger stemmer overens med andre vurderinger og forskning i dioxin.

Forbrugerrådet Tænk: Forureningen af dioxin skal begrænses nu

"Som forbruger er det meget svært at gøre noget for at mindske risikoen for at blive udsat for dioxin. Vi kan ikke se det, lugte det eller smage det. Det er derfor vigtigt, at der hurtigt kommer skrappere lovfæstede krav, så forureningen mindskes og indholdet af dioxin i mad sænkes. Politikerne bør have fokus på, at forureningen af dioxin sænkes yderligere. Fødevarer, som forbrugerne køber nu, kan være forurenet med dioxin, som blev spredt for mange år siden."

Camilla Udsen, projektchef for fødevarer i Forbrugerrådet Tænk

4 gode råd: Sådan mindsker du risikoen for at få for meget dioxin

Spis varieret. Forskellige typer fødevarer indeholder forskellige mængder dioxin, der ophobes gennem fødekæden. For eksempel har æg, fisk, kød og mejeriprodukter typisk et højere indhold af dioxin end grøntsager. Mere magre animalske fødevarer indeholder typisk mindre dioxin end de federe af slagsen, da dioxin ophobes i fedtet. Vælg derfor forskellige typer kød og forskellige typer fisk i stedet for kun at spise 1 type.

Køb ind fra forskellige producenter. Der kan være forskel i dioxinindholdet fra forskellige producenter, selvom det er den samme type mad. Det gælder særligt, hvis du køber æg og kød fra udegående dyr, da forskellige jordarealer kan have meget forskellig forureningsgrad.

Vælg mere grønt. Grøntsager har generelt et lavere indhold af dioxin end animalske madvarer. Ved at spise varieret og mere grønt nedsætter du din risiko for at indtage for store mængder dioxin.

Vær særlig opmærksom på udvalgte fødevarer. Særlige madvarer som torskelever, hestekød, fårelever og lever fra råvildt kan indeholde høje mængder dioxin. Du bør derfor være varsom med at spise meget af det. Fede fisk som laks fra Østersøen skal du også undgå at spise alt for ofte – Fødevarestyrelsen anbefaler højst 2 gange om måneden.

Hvad er dioxin og hvor kommer det fra?

Hvad er dioxin?

Dioxin er en samlet betegnelse for en række problematiske stoffer (polyklorerede dibenzo-para-dioxiner (PCDD) og polyklorerede dibenzofuraner (PCDF)).

Dioxinlignende PCB'er (polyklorerede bifenyler) er en beslægtet gruppe af stoffer, som har en tilsvarende struktur og virkning.

Hvilke skadelige effekter har dioxin?

Dioxin er et af de giftigste stoffer, som mennesket har frembragt.

Dioxin og dioxin-lignende PCB’er hører til blandt det såkaldte "beskidte dusin". Det er en særlig gruppe med 12 af de værste og svært nedbrydelige giftstoffer.

Dioxin og dioxinlignende PCB mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. De kan påvirke stofskiftet samt vores fertilitet.

Gravide og ammende kvinder giver stofferne videre til deres fostre gennem moderkagen og til deres børn gennem modermælken. Fostre og børn er særlig sårbare overfor stofferne, fordi de fortsat er under udvikling.

Det siger forskerne

”Når der sker en ophobning af dioxin og dioxinlignende PCB'er over længere tid, er der risiko for at påvirke fertiliteten, immunsystemet og stofskiftet.”

Julie Broberg, Seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet.

--

”Et internationalt kræftforskningsorgan under WHO har fastslået, at der er tilstrækkeligt dokumentation til at betegne dioxin og dioxinlignenede PCB’er som kræftfremkaldende. Stofferne kan udløse bestemte biologiske mekanismer i kroppen, som kan føre til kræft.”

Johnny Hansen, Seniorforsker ved Kræftens bekæmpelse.

Hvor kommer dioxin fra?

Dioxin og dioxinlignende PCB'er produceres ikke længere kommercielt. Men de kan dannes utilsigtet ved mange former for forbrænding og ved forskellige industrielle processer.

Affaldsforbrænding, især forbrænding af affald med PVC-plast, har i senere årtier været en hovedkilde til dioxinforurening.

Der kan også dannes dioxin ved klorblegning af papir og fremstilling af klorholdig sprøjtegift.

Indsatsen mod dioxin med lovgivning, krav samt forbedret teknologi har mindsket udledningen fra affaldsforbrænding og industri betydeligt.

I Danmark stammer det meste af udledningen af dioxin derfor nu fra brændeovne i private boliger.

Udledningen af dioxin fra brændeovne udgjorde 73 procent af den samlede udledning ifølge den seneste opgørelse fra Nationalt Center for Miljø og Energi fra 2018.

Sådan er der testet

Testen er en Forbrugerrådet Tænk-test. I alt er der undersøgt dioxin og dioxinlignende PCB'er i 26 forskellige typer af fødevarer.

5 forskellige produkter fra samme fødevaretype er blevet blandet sammen.  Efterfølgende er der analyseret for indhold af dioxin og lignende stoffer.

Resultatet viser derfor ikke indholdet i et enkelt produkt. Men det giver derimod et billede af koncentrationen af dioxin og dioxinlignende stoffer i forskellige typer af fødevarer.

Analyseresultaterne er brugt til at udregne, hvor meget dioxin en mand, en kvinde, en teenager og et barn får, hvis de spiser en gennemsnitlig dansk kost.

Indtaget er sammenlignet med det indtag som EFSA, der er EU’s agentur for fødevaresikkerhed, har vurderet er tolerabelt. Det vil sige det indtag, der ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv kan accepteres.

Se hele Forbrugerrådet Tænks test af dioxin i mad (log ind eller bliv medlem)