Mademballage: Forbrugerne bekymrer sig om uønsket kemi

27. maj 2021

Uønsket kemi i blandt andet mademballage og engangsservice bekymrer flere forbrugere. Det viser en rapport fra Forbrugerrådet Tænk med i alt 1.179 deltagere.

forbrugerpanel_til_web.jpg

forbrugerpanel_til_web.jpg
Foto: Thomas Dahl

Forbrugerrapport om mademballage og engangsservice

Engangsemballage og -service af plastik bliver forbudt i EU fra sommeren 2021. Forbuddet skal begrænse plastikforurening i naturen.

Men en ny test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viser, at engangsservice af andre materialer kan indeholde uønsket kemi, som kan påvirke din sundhed eller miljøet.

Det er for eksempel tallerkener og sugerør af palmeblade, pap, papir eller fibre fra sukkerrør eller hvede.

I en ny rapport fra Forbrugerrådet Tænk har 1.179 danskere i februar 2021 svaret på spørgsmål om køb og anvendelse af materialer, der er i kontakt med mad. Herunder emballage til mad, køkkenudstyr og engangsservice.  Se svarene nederst i artiklen.

Test: Kemi i engangsservice

Forbrugerne er bekymrede og savner viden om uønskede kemikalier

Rapporten viser, at hver tredje forbruger i høj grad eller meget høj grad bekymrer sig om uønskede kemikalier i blandt andet emballage til mad.

Næsten halvdelen svarer, at de ofte tænker over de kemiske stoffer, der er i materialer, som de køber og bruger til deres mad.

Flere svarer for eksempel, at de savner bedre oplysninger og definitioner af indholdsstoffer på varerne, og hvad varen er egnet eller uegnet til.

Forbrugerrapport om køb af og anvendelse af emballage og køkkenudstyr (eksternt link)

Lovgivning bør forbyde alle uønskede kemikalier

Der findes ingen specifikke regler for indholdsstoffer i emballage eller engangsservice, der er lavet af pap, papir eller palmeblade. Og selvom EU er i gang med en ny regulering, kan der gå flere år, før en lovgivning er på plads.

I rapporten svarer forbrugerne, at det især er producenternes og politikernes ansvar, at uønsket kemi ikke vandrer fra emballage over i fødevarerne.

Næsten 7 ud af 10 mener, at en kommende EU-regulering bør indeholde et totalt forbud mod uønskede kemikalier i emballage til mad.

Hvordan skal maden opbevares? Få tips i For resten-appen fra Forbrugerrådet Tænk (link til taenk.dk)

Forbrugerrådet Tænk Kemi: Lovgivningen er mangelfuld

”Som forbruger er man ikke tilstrækkelig beskyttet mod problematiske stoffer fra mademballager. Lovgivningen for emballage til fødevarer siger helt overordnet, at emballagen ikke må afgive kemikalier i mængder, der udgør en risiko for sundheden. Det er langtfra nok. Der skal stilles klare krav og regler for kemien i alle typer af emballage til fødevarer. Det gælder også for alternativerne til plastmaterialer, som dukker op i kølvandet på forbuddet mod engangsplastik. ”

Stine Müller, projektleder hos Forbrugerrådet Tænk Kemi

Europaparlamentariker: Det går for langsomt

”Der kommer jo nye fødevarekontaktmaterialer til, når nu plast skal undgås, og så hjælper det selvfølgelig ikke, hvis de nye kontaktmaterialer også er skadelige. Så der er i høj grad brug for at få opdateret lovgivningen. Men selv hvis lovgivningen bliver vedtaget hurtigt, vil produkterne i butikkerne tidligst i 2026 være produceret efter de strammere regler. Og det er et problem, da den uønskede kemi både kan skade miljøet og folkesundheden”.

Christel Schaldemose, Europarlamentariker for Socialdemokratiet

3 gode råd til engangsservice

  • Undgå fluorstoffer i engangsprodukter. Du kan spørge virksomheden, om produktet er produceret, efter forbuddet mod fluorstoffer trådte i kraft.
  • Gå efter svanemærket engangsservice og emballage. Her er der stillet krav til produktion og indholdsstoffer ud over lovgivningen.
  • Brug i stedet almindelig service frem for engangsservice, hvor det er muligt og skån miljøet. Selvom det kan være lidt mere besværligt.

Mademballage: 4 tips til at undgå problemkemi nær din mad

Bag om undersøgelsen

Forbrugerrådet Tænks Forbrugerpanel har i februar 2021 sammensat et webpanel med i alt 1.179 deltagere.

Forbrugerpanelets respondenter er tilfældigt rekrutteret gennem telefoninterviews af et bredt udsnit af den danske befolkning. Deltagerne er i alderen 18 år og opefter.

Forbrugerrapport om køb af og anvendelse af emballage og køkkenudstyr (eksternt link)

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • 34% er i høj grad eller meget høj grad bekymrede for uønskede kemikalier i emballage til mad.
  • 40% finder det svært eller meget svært at finde ud af, hvad emballage til mad er egnet til.
  • 65% savner viden om uønsket kemi i emballage til mad.
  • 69% synes, at den kommende regulering skal indeholde et totalt forbud mod særligt problematiske stoffer.