Test finder bly i udvalgte kaffefiltre

18. dec 2020

Kaffefiltre kan indeholde bly, der kan frigives til kaffen. Det viser en test fra den svenske forbrugerorganisation Råd og Rön, som har testet 15 kaffefiltre.

kaffefiltre_kan_afgive_smaa_maengder_bly_til_kaffen.jpg

Kaffefiltre kan afgive små mængder bly
Foto: Getty Images

Test fra Sverige viser bly i kaffefiltre

I Sverige hedder Forbrugerrådet Tænks søsterorganisation Råd og Rön. Og her har testteamet haft 15 kaffefiltre til test for bly.

Bly er som udgangspunkt et stof, som du skal have mindst muligt af. Men tungmetallet findes blandt andet som forureninger i mad og drikkevarer.

Kaffefiltre med bly er generelt uønsket, fordi det bidrager til din samlede udsættelse for tungmetallet. Det enkelte kaffefilter vil dog ikke i sig selv udgøre en risiko, og fundene er heller ikke ulovlige.

Men kaffefiltrene i testen havde i 9 ud af 15 tilfælde et indhold af bly, der lå over anbefalingerne.

Hele testen af kaffefiltre kan læses af medlemmer af den svenske forbrugerorganisation Råd og Rön

Nervesystem kan tage skade af for store mængder bly

Bly er et tungmetal, der findes som forurening i naturen. Her ophobes det både i miljøet og i mennesker.

Skade på nervesystemet er den mest kritiske effekt, der kan komme af for stor udsættelse for bly. Børn og fostre er særligt følsomme og kan på sigt blive påvirket både i forhold til indlæringsevne og intelligens. Hos voksne kan bly skade nyrer og forårsage forhøjet blodtryk.

Mængden af bly i naturen er generelt faldet, efter at tungmetallet blandt andet ikke længere tilsættes i benzin og er forbudt at anvende i en række produkter. Bly kan du dog stadig få primært fra mad og drikkevand.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Blyindhold er ikke ulovligt i kaffefiltre

Kaffefiltre er et produkt, som er beregnet til kontakt med fødevarer. Men alligevel sætter loven i Danmark og EU ikke særlige grænser for, hvor meget bly kaffefiltrene må indeholde eller afgive.

For papirmaterialer findes der kun et mere overordnet krav om, at de ikke må afgive stoffer til maden i mængder, der kan udgøre en fare for sundheden.

Kaffefiltre dumpede de tyske anbefalinger

I Tyskland findes der anbefalinger for bly i produkter som kaffefiltre. Disse anbefalinger henviser Fødevarestyrelsen i Danmark generelt til.

Mere end halvdelen af de testede kaffefiltre overskred de tyske anbefalinger.

9 ud af 15 kaffefiltre havde et indhold af bly, som lå over den tyske grænseværdi.

Sådan blev kaffefiltrene testet

I testen blev kaffefiltrene skåret i mindre stykker og lagt i varmt vand. Derefter blev indholdet af bly i vandet undersøgt.

Kaffefiltrene i testen havde i langt de fleste tilfælde målbart indhold af bly, dog ikke alle i lige høj koncentration.

Disse kaffefiltre fra testen er på det danske marked

Forbrugerrådet Tænk Kemi har ikke lavet en tilsvarende undersøgelse af kaffefiltre på det danske marked.

Det danske marked har dog et udvalg af de svenske produkter tilgængeligt:

  • Coop Extra Kaffefilter ublegede
  • Melitta Gourmet
  • Melitta Original Hvid
  • Melitta Natura

Coop Extra-kaffefilter havde testens højeste blyindhold

De ublegede kaffefiltre fra Coop Extra havde testens højeste indhold af bly. Det var dobbelt så højt som de tyske anbefalinger.

Coop i Sverige oplyser til Råd og Rön, at de tager resultaterne fra testen alvorligt og er begyndt en undersøgelse sammen med leverandøren.

Coop fortæller også, at de tests, som leverandøren regelmæssigt foretager af produktet, ikke stemmer overens med resultaterne fra Råd og Röns test. Leverandørens test viser indhold under de ønskede grænser.

Melitta-kaffefiltre havde et lidt lavere indhold af bly

De 3 testede Melitta-kaffefiltre havde et lidt lavere indhold af bly.

Melitta Natura lå dog lige over den tyske grænse.

Testen fandt kun 1 kaffefilter uden bly

Kun kaffefilteret købt i Lidl (Bellarom) var helt uden målbart indhold af bly.

Hos Lidl i Danmark har Forbrugerrådet Tænk Kemi ikke kunnet finde dette kaffefilter.

Brygger du kaffe uden brug af kaffefiltre, for eksempel i stempelkande? Så undgår du en eventuel overførsel fra filteret til kaffen, der dog også i sig selv kan indeholde bly.

Fødevarestyrelsen: Afsmitning af bly bør undgås

”Der er ikke nogen migrationsgrænse for bly fra papir beregnet til kontakt med mad og drikke. I sådanne tilfælde plejer vi at henvise til andre landes regler, som for eksempel BfR fra Tyskland (det tyske risikovurderingsinstitut, red.). Vi kan ikke på stående fod komme med en konkret vurdering af fundene i den svenske test, men helt generelt anser vi altid afsmitning af bly fra fødevarekontaktmaterialer som noget, der bør undgås. Vi har ikke selv undersøgt afsmitning fra netop kaffefiltre, men vi ved fra tidligere, at der kan være afgivelse af bly fra lodninger i kaffemaskiner og også fra selve bønnerne.”

Mette Holm, chefkonsulent i Fødevarestyrelsen

Sådan kan du begrænse dit indtag af bly

Bly kan findes i frugt, grøntsager og kornprodukter. Bly kan også komme fra afsmitning fra for eksempel keramik og krystalglas.

Sådan begrænser du dit indtag af bly:

  • Skyl frugt og grønt. Både bly fra luftforurening og fra jord kan vaskes af.
  • Vask hænder inden spisning, særligt efter udendørs leg, da der specielt i byområder kan være rester af bly i jorden,
  • Lad vandhanen løbe et par sekunder, inden du drikker vandet, da der kan være bly i rør og haner. Lad også være med at bruge det varme vand til madlavning.
  • Opbevar ikke drikkevarer som portvin i karafler af krystalglas. Krystalglas kan indeholde relativt meget bly, der kan vandre over i drikkevarer, særligt de syrlige.
  • Vær opmærksom på bly i dyrevildt – blyindholdet kan være højere særligt i kødet rundt om skudhullet.
  • Efterspørg keramik uden bly, hvis du køber ny keramik. Bly kan være i glasuren. Og undlad at bruge antikt keramik til andet end pynt.

Kilder: Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen

Relaterede artikler