Test: Kemi i køreposer, kombiposer og bløde lifte

9. feb 2016

Køreposer, voksiposer og andre kombiposer er gode, når baby sover trygt og lunt udenfor. Tryggest er det, hvis babysoveposerne er uden problematisk kemi. 4 køreposer indeholdt større mængder uønskede stoffer - i 1 tilfælde var der ulovligt indhold af et hormonforstyrrende stof.

babysoveposer-test.gif

Test af babysoveposer
Fotomontage. Foto: Anne Beck Christensen

Køreposer indeholder problematisk kemi

Mistænkte hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer fandt Forbrugerrådet Tænk Kemi i 4 køreposer, der var med i laboratorietesten. Kemikalierne var ftalater, fluorstoffer eller PAH'en naftalin.

I Dania Oxford-køreposen fra ØnskeBørn var det skridsikre gummi blødgjort med ftalatet DEHP. Testen viste, at stoffet fandtes i koncentrationer langt over det tilladte.

Kørepose trækkes tilbage efter fund af forbudt hormonforstyrrende stof.

Kombiposerne og de 2 bløde lifte klarede testen bedre end køreposerne. Testen viste kun mindre indhold af forskellige problematiske kemikalier i nogle produkter.

Køreposerne, der får en lav kemibedømmelse, er ikke som udgangspunkt i sig selv sundhedsskadelige, men de indeholder problematiske kemikalier. Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler, at forbrugerne undgår problematiske kemikalier, hvor det er muligt.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Vask voksiposen inden brug og kig efter miljømærker

Babysoveposer bør du vaske, inden du tager dem i brug. Så forsvinder nogle af kemikalieresterne.

Miljømærker som 'Tiltro til tekstiler', 'Blomsten' og 'GOTS' kan du gå efter. Mærkerne stiller krav til indholdet af kemikalier i tekstilet.

Læs mere om, hvordan vi har testet i 'Bag om testen' herunder.

Test: Det betyder kolberne A, B og C. 

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har sendt 10 forskellige babysoveposer til kemisk test på et laboratorie.

De 10 produkter var:

  • 4 kombiposer, som for eksempel den traditionelle voksipose, der er både lift, kørepose og legetæppe
  • 4 køreposer samt
  • 2 bløde lifte

Analyserne er lavet på en blandingsprøve af forskellige dele, som barnet kan være i kontakt med, når det ligger i posen for eksempel yderstof, for, snore, spænder med mere.

En ekstra analyse blev udført, hvis der var materialer i produktet, der ikke var dækket af den første analyse.

Disse stoffer har vi kigget efter:

  • PAH’er
  • Ftalater
  • Flammehæmmere
  • Nonylphenol og nonylphenolethoxylater
  • Formaldehyd
  • Organiske fluorstoffer

Vi har udelukkende kigget efter, om stofferne findes i produkterne.

Vi har ikke testet, i hvor høj grad stofferne frigives fra produkterne.

Det har vi fundet

Ftalater:

Højt indhold af DEHP fandt vi i køreposen Dania Oxford.

22 procent DEHP blev fundet i det gummimateriale, der sidder i bunden af posen for at forhindre, at den glider ud af klapvognen. 6 procent DEHP blev fundet i den samlede prøve af dele, der er tæt på barnet, når det ligger i posen for eksempel stof, for, lynlåsvedhæng, stropper med mere.

I EU er flere ftalater heriblandt DEHP forbudt i legetøj og babyudstyr, heriblandt køreposer, i koncentrationer over 0,1procent.

Flere af ftalaterne er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende, og DEHP er på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer på grund af stoffets effekt på forplantningsevnen.

PAH’er:

PAH’en naftalin fandt vi i 4 af de 10 testede produkter.

Indholdet var højt i 3 af de 4 køreposer, nemlig Voksi Urban, Zero2Four Klimaguard samt Dania Oxford køreposen, mens indholdet i den bløde lift fra Basson Baby var lavere.

Vi fandt spor af andre PAHer i yderligere et produkt, men her var der tale om meget små spor, og det er derfor ikke vurderet.

PAH’er – også kaldet tjærestoffer - er en gruppe af stoffer, hvor nogle af dem bla. kan være kræftfremkaldende. En grænseværdi for udvalgte PAH’er i produkter, man er i længerevarende kontakt med, er netop trådt i kraft. Naftalin er ikke omfattet af forbuddet. Stoffet er klassificeret som muligt kræftfremkaldende i EU.

Fluorstoffer:

Fluorstofferne bruges typisk til imprægnering, hvor der ønskes en vand- og smudsafvisende effekt.

Højt indhold af fluorstoffer blev målt i en af de testede køreposer, Bugaboo køreposen.

PFOA, et af de mest omdiskuterede fluorstoffer, der blandt andet er på EU's liste over særligt problematiske stoffer, var et af de fluorstoffer vi fandt. PFOA er ved at blive forbudt i produkter i EU, mens Norge har haft et forbud mod stoffet i flere år.

Koncentrationen af PFOA i Bugaboo posen var større end både grænseværdien i Norge samt den foreslåede grænseværdi i EU.

Fluorstofferne er uønskede, fordi de er svært nedbrydelige og derfor ophobes i både mennesker og miljø. For nyligt blev det også vist at de overføres fra mor til barn via modermælken. Stofferne er mistænkt for at være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og for at kunne skade forplantningsevnen.

Formaldehyd

I Zero2four KlimaGuard kørepose kunne vi måle et lille indhold af formaldehyd på niveau med det, der gælder for formaldehyd i den frivillige mærkningsordning GOTS (16 mg/kg).

Alle andre produkter var fri for formaldehyd.

Formaldehyd er et velkendt irriterende og allergifremkaldende stof.

Formaldehyd er et af de stoffer der kan vaskes ud af tekstilet, så du kan minimere din udsættelse ved at vaske nye tekstiler inden brug, da det reducerer indholdet betydeligt.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater

Mindre mængder nonylphenolethoxylater blev fundet i et produkt, Duniduo. Niveauet var under den grænseværdi, som EU er i gang med at indføre.

Alle andre produkter var fri for nonylphenolethoxylater.

Nonylphenolethoxylater nedbrydes i miljøet til nonylphenol, og stofferne er i fokus på grund af deres miljøskadelige og hormonforstyrrende effekter. Stofferne er også på EU's liste over særligt problematiske stoffer på grund af stoffernes hormonforstyrrende effekter i miljøet.

Nonylphenol og nonylphenolethoxylater må ikke anvendes til tekstil- og læderforarbejdning i Europa, og et forslag om at forbyde stofferne i tekstiler er i gang med at blive behandlet i EU.

Virksomhedernes reaktioner på resultaterne
 

Virksomheden Ønskebørn, der står bag køreposen af mærket Dania Oxford, oplyser, at den med omgående virkning trækker produktet af markedet og indleder en dialog med producenten om produktet.

Babysam er ansvarlige for Zero2four. Virksomheden oplyser, at den er tilfreds med, at der ikke er fundet uønskede kemikalier i de dele, som barnet kan komme i kontakt med, når det ligger i køreposen. Sammen med producenten vil de arbejde for at få fjernet indholdet af naftalin i det skridsikre gummi.

HTS Safety AB står bag Voksi Urban. De oplyser, at de på baggrund af testresultaterne vil ændre kommende produktioner af køreposen, så det skridsikre materiale fremover ikke vil indeholde naftalin.

Fra Bugaboo lyder det, at virksomheden bestræber sig på at møde alle gældende regler og løbende holde sine produkter opdaterede med ændringer i disse regler og krav.

Basson Baby oplyser, at de har bedt deres fabrik kigge efter de PAH'er, der er fundet i testen, således at de kan blive udelukket fra fremtidige produktioner.