Test: Kemi i smykker

31. okt 2019

Billige smykker kan frigive uønsket kemi i mængder, der er ulovlige. Især smykker fra internationale webshops som wish.com frigiver skadelige tungmetaller.

test_kemien_i_smykker.jpg

Test: Kemien i smykker
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Uægte smykker kan indeholde skadelige tungmetaller

Billige smykker og bijouteri er meget populært. Men desværre har producenterne ikke altid styr på kemien i disse accessories.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet for tungmetaller i billige smykker som ringe, øreringe og armbånd. Testen viser, at 7 ud af 17 smykker ikke lever op til reglerne. Det skyldes især, at de frigiver for meget nikkel, som kan give allergi.

Enkelte smykker har også for højt indhold af de skadelige tungmetaller bly og cadmium. Se de testede smykker nederst på denne side.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Uønsket kemi i smykker kan give allergi og skade kroppen

Nikkelallergi varer resten af livet, hvis du først har fået det. Cirka 10 procent af unge kvinder har kontaktallergi over for nikkel.

Allergien kan give udslæt eller eksem. Det kan ske, hvis du som allergiker kommer i kontakt med nikkel i for eksempel smykker, bæltespænder eller lignende. Elektronik og mobiltelefoner kan også risikere at udløse allergien.

Skadelige tungmetaller som cadmium og bly kan ophobes i kroppen. Bly kan skade nervesystemet og hjernens udvikling hos børn. Cadmium kan blandt andet skade nyrerne.

Billige smykker: Undgå allergifremkaldende nikkel

Køb ikke smykker på webshops uden for EU

Testen viste især uønsket kemi i smykker fra internationale webshops uden for EU. Det gjaldt for eksempel smykker fra wish.com.

Her viste testen, at flere smykker markant overskred lovens grænser. Et armbånd (Wish Nice) indholdt næsten 4.000 gange så meget cadmium som tilladt. I de danske butikker med "hjemmeimport" fra Asien var der også enkelte smykker, der brød loven.

Du skal derfor forholde dig kritisk til billige smykker. Det er vigtigt, at du køber dem af en forhandler, som du har tillid til.

Det betyder kolberne A, B og C

Bag om testen

Sådan har vi testet

Forbrugerrådet Tænk Kemi har udvalgt 17 forskellige ”uægte” smykker fra danske forhandlere. De danske forhandlere var både store kæder og små butikker. Der er også indkøbt smykker fra internationale portaler som Wish og LightInTheBox.

Smykkerne er sendt til analyse på et laboratorie. Her er der lavet en indledende XRF-screening for indhold af tungmetaller. Derefter er relevante dele analyseret igen for nikkelfrigivelse og for indhold af bly og cadmium (ICP-test). For nikkeltesten er der foretaget slid jævnfør standarden.

Det har vi fundet

Sådan fordeler smykkerne sig:

 • 9 smykker får bedste kemibedømmelse (A-kolben). De er fri for tungmetaller eller indeholder kun sporadiske mængder.
 • 1 smykke får middel kemibedømmelse (B-kolben). Det har begrænset frigivelse af nikkel, der ligger under den tilladte værdi.
 • 7 smykker i testen overstiger grænserne i lovgivningen og får den dårligste kemibedømmelse (C-kolben). Her frigav 6 smykker for meget nikkel, et smykke indeholdt for meget bly (12 procent), og et indeholdt for meget cadmium (38 procent).

2 sæt øreringe fra henholdsvis H&M og Pieces var også med i testen. Her viste testens indledende XRF-scanning et mindre indhold af nikkel i stifterne. Men smykkerne udgik fra testen. Stifterne var så små, at det ikke var muligt at teste videre for nikkelfrigivelse.

Det var derfor heller ikke muligt at konkludere, om øreringene lever op til lovgivningen.

Nikkel

Ifølge loven må smykker gerne indeholde nikkel. Men der er sat grænser for, hvor meget nikkel at smykker må frigive. Grænsen for nikkelfrigivelse fra smykker er 0,5 mikrogram nikkel per kvadratcentimeter per uge. For ørestikker eller piercingsmykker findes der en lavere grænse på 0,2 mikrogram nikkel per kvadratcentimeter per uge.

De fundne overskridelser af nikkelfrigivelse ligger mellem 10 og 344 gange over grænseværdien.

Nikkel er allergifremkaldende. Cirka 10 procent af unge kvinder vurderes at have kontaktallergi over for nikkel. Allergien er livslang og kan give allergisk udslæt eller eksem ved kontakt med nikkel i for eksempel smykker, bæltespænder eller lignende. Også elektronik og mobiltelefoner kan risikere at udløse allergien.

Cadmium

Den danske grænse for indhold af cadmium i smykker er 75 milligram per kilo, hvis stoffet er brugt som farvestof eller overfladebehandling. I EU er der en generel grænse på 100 milligram per kilo for indhold cadmium, hvilket svarer til 0,01 procent.

I testen er der i et smykke fra Wish fundet et cadmiumindhold på 38 procent, knap 4.000 gange over det tilladte.

Cadmium er et giftigt tungmetal, der ophobes i kroppen. Det kan give forskellige sundhedseffekter, blandt andet nyreskader.

Bly

For bly er der en dansk grænse på 100 milligram per kilo (0,01 procent). I ringen fra butikken Chao Chao er der målt 12 procent, det vil sige 1.200 gange over det tilladte.

Bly er et giftigt tungmetal, der kan påvirke hjernens udvikling. Udsættelse for bly kan påvirke hjernens udvikling og begrænse børns intelligens. Det kan også være sundhedsskadeligt for voksne. Bly ophobes i kroppen.

Det siger virksomhederne

Wish:

Forhandlerne, som sælger disse produkter, har ikke fulgt vores retningslinjer, og deres produkter vil blive fjernet hurtigst muligt.

Følg disse 3 gode råd om smykker

1. Vær opmærksom, når du køber

 • Vælg gerne ægte smykker i sølv og guld frem for bijouteri.
 • Undgå at købe smykker på udenlandske internetsider som wish.com, på markeder, hos ”tvivlsomme” forhandlere, der selv importerer eller på ferien uden for EU.
 • Spørg ind til, om smykkerne er fri for bly, cadmium og nikkel.

2. Begræns brugen af uægte smykker


Uægte smykker kan indeholde skadelige tungmetaller, som kan frigives til blandt andet spyt og sved. Derfor råder Miljøstyrelsen til, at du følger disse råd:

 • Tag ikke bijouterismykker i munden.
 • Undlad at bære bijouteri hver dag.
 • Lad kun børn bære bijouteri ved specielle lejligheder.
 • Undlad at sove med bijouteri.
 • Dyrk ikke sport, mens du har bijouteri på.

Smykker med sundhedsskadeligt indhold - se Miljøstyrelsens anbefalinger (eksternt link)

3. Nedsæt din risiko for nikkelallergi

 • Undgå at udsætte huden for nikkel fra uægte smykker
 • Du kan selv teste nikkelfrigivelse fra smykker og lignende med et testkit fra apoteket.
 • Stop med at bruge et smykke, hvis du får udslæt af det.
 • Har du vedvarende udslæt, så søg læge.

Relaterede artikler

Test af kemi i solcreme

Test: Kemi i solcreme

Test: Kemi i deodoranter

Test: Kemi i deodoranter

Test: Kemien i vådservietter

Test: Kemi i vådservietter

Test: Kemi i bodylotion

Test: Kemi i bodylotion

Test af kemien i shampoo

Test: Kemi i shampoo

Test: Kemien i håndcreme

Test: Kemi i håndcreme