Test: Kemi i babymadrasser

29. jan 2021

Babymadrasser skal ikke afgive problematiske kemikalier. Derfor har Forbrugerrådet Tænk Kemi testet 9 madrasser, som baby kan ligge på. Se testen her.

test_kemien_i_babymadrasser.jpg

Test: Kemien i babymadrasser
Foto: Getty Images

Babymadrasser testet for uønsket kemi

Babyudstyr er ikke dækket af de samme regler som legetøj, når det gælder kemikalier. Det er til trods for, at børn også er i hyppig og langvarig kontakt med for eksempel en babymadras.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har derfor testet indhold og afgivelse af en lang række uønskede stoffer. De testede babymadrasser passer til en typisk tremmeseng.

Madrasserne er testet for indhold af en række problematiske kemikalier, som for eksempel kan være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende eller allergifremkaldende. Det er blandt andet såkaldte ftalater, flammehæmmere, formaldehyd og forskellige pesticider. De er også testet for om de afgasser kemikalier.

 Testen opdateres løbende med nye babymadrasser. Du kan se, hvornår babymadrasserne er blevet testet ved at kigge på datoen inde på den enkelte produktside. Se de testede babymadrasser nederst på denne side.

Appen Tjek Kemien: Få svar om skadelige kemikalier i børneudstyr

3 babymadrasser med uønsket kemi

I testen klarer flere babymadrasser sig godt. 6 ud af 9 madrasser er fri for de problematiske kemikalier, som testen undersøger for. De 6 madrasser får derfor den bedste kemibedømmelse, A-kolben.

I 3 babymadrasser blev der fundet uønsket kemi i form af:

 • indhold af et allergifremkaldende stof (MI, methylisothiazolinone).
 • indhold af et mistænkt kræftfremkaldende stof (phenol)
 • afgasning af et mistænkt reproduktionsskadende stof (n-hexan)
 Testen opdateres løbende med nye babymadrasser. Du kan se, hvornår babymadrasserne er blevet testet ved at kigge på datoen inde på den enkelte produktside.

Det betyder kolberne A, B og C

Babymadrasser udgør ikke en sundhedsrisiko – men stofferne er uønskede

Ingen af de fundne kemikalier er ulovlige i babyudstyr, og der findes heller ikke grænseværdier for indhold eller afgivelse af disse stoffer for babymadrasser.

Madrasserne med uønsket kemi udgør ikke i sig selv en sundhedsrisiko, med mindre du allerede har udviklet allergi over for MI og derfor risikerer at reagerer overfor madrassen.

Madrasserne kan dog bidrage til en samlet udsættelse for uønskede kemikalier, der ikke hører hjemme i babyprodukter. Madrasser, der afgasser kemikalier, bidrager også til dårligt indeklima.

Forbrugerrådet Tænk tester også, hvor sikker, behagelig og holdbar madrassen er (log ind eller bliv medlem)

6 tips: Undgå uønskede kemikalier i barnets soveværelse
 1. Luft altid godt ud i barneværelset i løbet af dagen og særligt inden sengetid. Et par minutters gennemtræk mindsker indholdet af kemikalier i indeluften inden sovetid.
   
 2. Pak den nye madras ud, og lad den lufte et par dage før brug.
   
 3. Lugt til madrassen. Lugter den meget kemisk, kan du kontakte forhandleren og eventuelt returnere madrassen.
   
 4. Vask betrækket på den nye madras, inden du tager den i brug. Vask også altid nyt sengetøj inden brug.
   
 5. Vælg dynebetræk, lagner og anden tekstil til sengen, der er miljømærket, GOTS-mærket eller bærer sundhedsmærket Oeko-Tex.
   
 6. Spørg til uønsket kemi, når du køber madrassen. Brug for eksempel appen Tjek Kemien til at spørge om indhold af de såkaldte kandidatlistestoffer, eller spørg selv til indholdet i butikken.

Tjek Kemien: Sådan bruger du appen

Babyudstyr: Spørg forhandleren om disse uønskede kemikalier

Derfor skal din madras afgasse inden den tages i brug

Bag om testen

Sådan har vi gjort


Forbrugerrådet Tænk har testet babymadrasser. Alle måler cirka 60 x 120 centimeter. De er beregnet til en typisk tremmeseng.

Testen har undersøgt madrasserne for indhold af blandt andet følgende stoffer:

 • Flammehæmmere (mistænkt kræftfremkaldende og hormonforstyrrende)
 • Ftalater (mistænkt hormonforstyrrende)
 • Forskellige svampe- og bakteriedræbende stoffer, blandt andet isothiazolinoner (allergifremkaldende)
 • Udvalgte pesticider (mistænkt hormonforstyrrende)
 • Nonylphenol og nonylphenolethoxylater (mistænkt hormonforstyrrende og allergifremkaldende)
 • Andre phenolforbindelser (forskellige effekter bland andet mistænkt kræftfremkaldende)
 • Formaldehyd (allergifremkaldende)

Testen har undersøgt indholdet i både skum og betræk fra madrassen.

Afgasning af en lang række flyg­tige forbindelser fra madrasserne blev også undersøgt 3 dage efter udpakning.

Derudover blev lugten fra madrasserne registreret umiddelbart efter udpakning samt efter 3 dage.

Det har vi fundet

 • 6 babymadrasser var fri for de testede kemikalier og afgav heller ikke flygtige forbindelser. De får alle den bedste kemibedømmelse, A-kolbe.
 • 3 babymadras indeholdt uønsket kemi i form af allergifremkaldende, mistænkt kræftfremkaldende eller mistænkt forplantningsskadende stoffer. Produkterne får den dårligste kemibedømmelse, C-kolbe.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Methylisothiazolinone

Methylisothiazolinone, også kendt som MI, er et konserveringsmiddel. Det anvendes typisk i flydende, vandholdige produkter som for eksempel visse kosmetiske produkter og maling. Stoffet tilsættes for at hæmme bakterievækst.

Methylisothiazolinone er stærkt allergifremkaldende. Loven sætter derfor grænser for anvendelsen af stoffet i for eksempel plejeprodukter, der bliver på huden, samt i visse former for legetøj.

Der findes dog ikke regler for indhold af methylisothiazolinone i produkter som madrasser og andet børneudstyr. Men børnene er i gentagen, langvarig kontakt med madrassen.

Udover den direkte kontakt er det også muligt, at stoffet kan afgasse fra produktet. Det kan MI, når det findes i maling. Derfor er det uønsket i baby- og børneprodukter som madrasser.

Det er uklart, hvorfor stoffet kan findes i madrasser og lignende produkter.

MI: Sådan undgår du det problematiske stof

Phenol

Phenol er klassifiseret i EU som mistænkt kræftfremkaldende.

Der findes ikke lovpligtige grænser for indhold af stoffet i babyudstyr, men det fundne indhold (mg/kg) er over grænsen for produkter med Oekotex Tiltro til tekstiler ( mg/kg).

n-hexane

n-hexan er klassifiseret i EU som mistænkt for at kunne skade vores forplantningsevne.

Stoffet kan også påvirke vores nervesystem, og det er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer (LOUS).

Afgasning af kemikalier fra madrasserne er kun målt 3 dage efter udpakning. Det er derfor uvist, hvor længe afgivelsen fortsætter, men typisk falder afgivelsen af flygtige kemikalier fra produkter over tid.

Der gælder ikke særlige regler for afgasning af flygtige forbindelser som n-hexan for babyudstyr.

Afgasning af sundhedsproblematiske stoffer kan bidrage til børnenes samlede udsættelse for problematiske stoffer samt til dårlig indeklima på børneværelset.

Lugt fra madrasserne

Lugt fra madrasserne registreres lige efter udpakning samt 3 dage efter.

Langt de fleste madrasser lugter en del lige efter udpakningen. I mange tilfælde er lugten dog aftaget en del 3 dage efter, selvom den ikke nødvendigvis er helt væk.

Lugten er ikke bedømt, men nævnt i tekst under hvert produkt.

Miljøstyrelsen undersøger babymadrasser

Miljøstyrelsen undersøger kemikalier i babymadrasser i 2020.

Styrelsen har i februar 2020 fundet høj afgasning af uønsket kemi fra 1 babymadras, som den advarede forbrugerne imod. Denne madras er ikke med i Forbrugerrådet Tænk Kemis test.

Miljøstyrelsen advarer: Høj afgasning af sundhedsskadelige kemikalier fra babymadras

Resultaterne fra Miljøstyrelsens test af andre babymadrasser er i juni 2020 ikke offentliggjort.

Det siger virksomhederne

Babydan har oplyst til Forbrugerrådet Tænk, at de lover at arbejde for at reducere indholdet af MI. Men virksomheden pointerer, at der ikke er krav til indhold af MI i den standard, der gælder for madrasser.

QLEVR, Producent af Aerosleep, oplyser til Forbrugerrådet Tænk, at sikkerhed har højeste prioritet, og at alle deres produkter derfor er certificeret i henhold til Oekotex Standard 100 klasse 1, der er den strengeste standard for brug af kemikalier.

 QLEVR, Producent af Aerosleep, oplyser til Forbrugerrådet Tænk, at sikkerhed har højeste prioritet, og at alle deres produkter derfor er certificeret i henhold til Oekotex Standard 100 klasse 1, der er den strengeste standard for brug af kemikalier.
Testen opdateres løbende

 Testen opdateres løbende med nye babymadrasser. Du kan se, hvornår babymadrasserne er blevet testet ved at kigge på datoen inde på den enkelte produktside.

Testet 1. gang i juni 2020

6 babymadrasser var med i testen fra juni 2020.

Blandt de 6 madrasser var der 1 der fik den laveste kemibedømmelse (C).

Den laveste bedømmelse gives til:

 • Babydan babymadras, der indeholder et konserveringsmiddel, MI, der er kendt for at kunne give allergi.

Testen opdateret i januar 2021

Testen er blevet opdateret i januar 2021 med 3 babymadrasser.

Blandt de 3 nye babymadrasser er der 2, der får den laveste kemibedømmelse.

Det drejer sig om:

 • Aerosleep Essential pack, der indeholder phenol, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende.
 • Aerosleep Ecolution mattress pack, der afgasser et stof, n-hexan, der er mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen samt at påvirke nervesystemet.
med yderligere 15 autostole.

Blandt de 15 nye stole er der 3 stole, der får den laveste kemibedømmelse.

Det er i princippet den samme stol, blot med forskellige baser til fasthæftning i bilen, og den udgives derfor som 3 stole.

Det drejer sig om:

 • Cybex Aton 4
 • Cybex Aton 4 med Aton Base 2, og
 • Cybex Aton 4 med Aton Base 2-fix

Problemet er indhold af tjærestoffer, eller PAH’er, blandt andet naftalin, der er klassificeret som muligt kræftfremkaldende.

Relaterede artikler