Test: Kemi i bæreseler og vikler

31. mar 2020

Børn sidder trygt og godt i bæreseler og vikler. Testen giver dig en række gode valg uden uønskede kemikalier. Find bæreseler uden uønsket kemi her.

test_kemien_i_baereseler_og_vikler.jpg

Test: Kemien i bæreseler og vikler
Foto: Getty Images

Børn er i tæt kontakt med bæreseler

Bæreseler er praktiske at have med på tur. Du har dit barn tæt på din krop, samtidig med at du har armene fri.

I bæreselen kan små børn sutte på kanter og andre dele af bæreselen. Børnene er også i direkte hudkontakt med bæreselen.

Gå derfor efter bæreseler uden indhold af uønskede kemikalier. På den måde begrænser du børns udsættelse for blandt andet kræftfremkaldende og allergifremkaldende stoffer.

Se de testede produkter med vurdering nederst på denne side.

App: Tjek legetøj og børneudstyr for uønsket kemi med appen Tjek Kemien

Bæreseler og vikler er ofte gode kemivalg

I testen er halvdelen af bæreselerne uden indhold af problematisk kemi. De får alle den bedste kemibedømmelse.

Viklerne i testen (2 strækvikler og 2 fastvikler) er alle fri for de uønskede kemikalier, som der er testet for. Alle vikler i testen er derfor gode kemivalg

Forbrugerrådet Tænk tester også bæreselerne for komfort, sikkerhed og holdbarhed (log ind eller bliv medlem)

Uønsket kemi fundet i 2 bæreseler

I bæreselen ”Stokke MyCarrier” viser testen indhold af uønsket kemi. Det er 2 såkaldte flammehæmmere, der er forbudt i legetøj, da de blandt andet er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Bæreseler er ikke underlagt de samme krav som legetøj, selvom børn også er i tæt kontakt med bæreseler. Så stofferne er lovlige i bæreseler.

I bæreselen ”Filikid” viser testen indhold af det uønskede stof formaldehyd. Stoffet formaldehyd kan give allergi og irritere huden.

Bæreselerne med uønsket kemi udgør ikke i sig selv en sundhedsrisiko. Men de kan bidrage til børns samlede ”cocktail” af uønsket kemi.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Spørg forhandleren om uønsket kemi

Er den bæresele eller vikle, som du har kig på, ikke med i testen?

Så anbefaler vi, at du spørger forhandleren, om selen er uden stoffer som flammehæmmere, PAH'er og formaldehyd.

Babyudstyr: Spørg forhandleren om disse uønskede kemikalier

Bag om testen

Sådan har vi gjort


Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet 12 forskellige produkter, der alle kan bruges til at bære dit barn. Med i testen er 8 bæreseler og 4 vikler.

De 8 bæreseler består af 5 almindelige bæreseler og 3 såkaldte bindeseler. I bindeseler er den traditionelle bæreseles skulderremme, der lukkes med spænder, erstattet af lange snore, der vikles og bindes for lukning af selen.

De 4 vikler består af 2 fastvikler og 2 strækvikler.

Testen har undersøgt bæreselerne og viklerne for følgende stoffer:

 • PAH’er (tjærestoffer, som kan være kræftfremkaldende)
 • Flammehæmmere (kan være kræftfremkaldende)
 • Klor­paraffiner - kortkædede (mistænkt kræftfremkaldende og hormonforstyrrende)
 • Tungmetaller
 • Ftalater og andre blødgørere (kan være hormonforstyrrende)
 • Formaldehyd (kan give allergi og irritere huden)

Testen har undersøgt indholdet i blandt andet bæreselernes tekstil, polstring, spænder med mere.

Derudover er bæreselernes og viklernes stof undersøgt for, om det smitter af, når det kommer i kontakt med sved og spyt. For at begrænse børnenes udsættelse for farvestoffer i produktet, er det bedst, hvis der ikke sker afsmitning af farven, når barnet for eksempel sutter på tekstilet.

Det har vi fundet
 

 • 4 bæreseler og 4 vikler var fri for de testede kemikalier og får den bedste kemibedømmelse.
 • 2 bæreseler indeholdt uønsket kemi og får den dårligste kemibedømmelse - C-kolben. Den ene indeholdt flammehæmmere, den anden formaldehyd.
 • 1 bæreseler indeholdt spor af PAH'er. Indholdet var dog lavt, og produktet får derfor den mellemste kemibedømmelse.
 • 1 bæresele afsmittede mindre mængder farve til spyt og sved, og produktet får derfor den mellemste kemibedømmelse.

Af de undersøgte stoffer blev følgende ikke fundet eller kun fundet i spormængder:

 • ftalater
 • klorparaffiner
 • tungmetaller

Formaldehyd

Formaldehyd er et velkendt allergifremkaldende stof, der kan irritere huden. Det er derfor uønsket i produkter til børn og i produkter, hvor der kan være hudkontakt. Formaldehyd er dog ikke forbudt eller begrænset i denne type af produkter.

Fillikid bæreselen indeholdt formaldehyd i bomuldsstoffet i mængder over, hvad der for eksempel må være i produkter med sundhedsmærket Öko-tex Tiltro til tekstiler. Produktet får derfor den dårligste kemibedømmelse.

Formaldehyd er dog et af de stoffer, der til en vis grad kan vaskes ud af tekstilet. Så du kan minimere dit barns udsættelse for stoffet ved at vaske nye tekstiler og babyprodukter inden brug.

Flammehæmmere

Flammehæmmere er kemikalier, der typisk bliver tilsat produkter for at mindske brandfaren. Derudover kan de også virke som blødgørere af plast. Endelig kan de også være til stede i produkterne som forureninger.

3 fosforholdige flammehæmmere (TCEP, TDCP og TCPP) må ikke være i legetøj til børn under 3 år. Disse stoffer kan være kræftfremkaldende. Forbuddet gælder ikke for andet baby- eller børneudstyr som for eksempel bæreseler.

Både TCEP og TDCP er klassificeret i EU som potentielt kræftfremkaldende. TCEP er også mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen, og stoffet er på EU's liste over særligt problematiske stoffer. TCPP er meget lig de 2 andre stoffer og formodes derfor at have tilsvarende effekter.

I bæreselen Stokke MyCarrier blev der fundet både TDCP og TCPP i mængder over, hvad der må være i legetøj. Flammehæmmerne blev fundet både i selve stoffet samt i fyldet.

Testresultatet for Stokkes bæresele er magen til resultatet fra en tidligere test af Forbrugerrådet Tænk tilbage i 2014. Her indeholdt denne bæresele også flammehæmmere.

PAH'er (tjærestoffer)

PAH'er - eller tjærestoffer - er en stor gruppe af stoffer, hvoraf flere er eller er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

PAH'er blev fundet i 2 af de testede bæreseler. Der var dog i begge tilfælde tale om mindre indhold af stofferne.

Der er EU-regler for indholdet af 8 PAH'er i produkter, som forbrugere er i længerevarende hudkontakt med. Ingen af disse 8 stoffer blev fundet i bæreselerne. De øvrige slags PAH'er gælder der ikke regler for.

PAH'er er typisk forureninger, der er kommet i produktet under produktionen.

Afsmitning af farve til spyt eller sved

Afsmitning af farve til opløsninger, der minder om sved og spyt, er uønsket, fordi det giver risiko for at barnet udsættes for farvestofferne.

Børnene kommer let til at sutte på kanten af tekstilet eller andre dele af produktet, når de sidder i selen.

Farvestofferne kan i nogle tilfælde være uønskede. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet for alle farvestoffer. Alligevel er det at foretrække, at afsmitningen af farven er mindst mulig.

Én bæresele havde en mindre afsmitning til spyt og sved og klarer sig derfor til en middel bedømmelse.

Det siger virksomhederne

Stokke:

Virksomheden oplyser, at den undersøger årsagen til forureningen med flammehæmmerne. Stokke mener, at de målte mængder af stofferne er meget små.

Stokke har ikke kommenteret på, at der blev ­fundet de samme stoffer, da samme bæresele fra Stokke blev testet af Forbrugerrådet Tænk i 2014.

Fillikid:

Producenten af Fillikid mener ikke, at indholdet af formaldehyd udgør nogen sundhedsfare.

Relaterede artikler