Test: Kemi i balloner

1. apr 2019

Balloner kan afgive kræftfremkaldende stoffer, når de er i kontakt med spyt. Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet 15 balloner for indholdet af problematiske stoffer.

test_kemi_i_balloner_3.jpg

Test af kemi i balloner
Foto: Getty Images

Balloner kan indeholde kræftfremkaldende stoffer

Balloner er festlige, og du kan bruge dem ved mange lejligheder. Men balloner kan også afgive kræftfremkaldende kemiske stoffer, når du puster dem op, eller når børn har dem i munden.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har derfor testet 15 forskellige balloner for, om de afgiver de problematiske kemikalier nitrosaminer og nitroserbare stoffer.

Stofferne er kræftfremkaldende, og der er derfor grænseværdier for i hvor høj grad stofferne må afgives fra ballonerne.

Se de 15 testede slags balloner nederst på denne side.

Flere balloner overholder kravene

Testen viser, at der er flere gode kemivalg blandt de testede balloner.

8 ud af 15 balloner overholder grænseværdierne. Ballonerne havde enten en lav afgivelse eller en afgivelse lige omkring grænseværdien. De var alle fra danske forhandlere.

Nitrosaminerne kan du undgå, hvis du i stedet puster ballonerne op med en ballonpumpe.

Pas på med at købe fra online markedspladser

7 af de testede balloner havde afgivelser over grænseværdierne. 

5 ud af disse 7 balloner var købt på online markedspladser som for eksempel Wish.com og Amazon. Ballonerne var dermed fra virksomheder udenfor EU, der ikke skal leve op til de samme kemikaliekrav som i Danmark og de andre EU-lande.

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler ikke at købe blandt andet legetøj som balloner på online markedspladser.

Vær opmærksom på disse ting, når du køber legetøj på nettet

Bag om testen

Det har vi gjort

Forbrugerrådet Tænk Kemi har indkøbt 15 forskellige balloner, alle med tryk.

10 af ballonerne er indkøbt i danske butikker - enten i fysiske butikker eller online.

5 balloner er indkøbt på såkaldt online markedspladser som for eksempel Wish.com og Amazon, hvor du ikke køber produkterne af virksomheden bag markedspladsen, men derimod direkte af producenterne, der typisk ligger udenfor EU.

De indkøbte balloner er alle sendt til kemisk analyse for at undersøge, om de afgiver nitrosaminer eller nitroserbare stoffer, når de kommer i kontakt med spyt.

Indeholdt pakken flere forskellige farver, har testen målt på afgivelsen for en blanding på op til 3 forskellige farver.

Det har vi fundet

Ud af de 15 testede balloner fandt vi:

 • 7 balloner, der afgav nitrosaminer og/eller nitroserbare stoffer over grænseværdien. De får den laveste kemibedømmelse, C-kolbe.
 • 4 balloner, der afgav nitrosaminer og/eller nitroserbare stoffer i mængder omkring grænseværdien. De får en middel kemibedømmelse, B-kolbe.
 • 4 balloner, der afgav nitrosaminer og nitroserbare stoffer i niveauer under grænseværdien. De får den bedste kemibedømmelse, A-kolbe.

Den målte afgivelse varierede mellem:

 • Nitrosaminer: 0,01 mg/kg - 2,5 mg/kg
 • Nitroserbare stoffer: 0,05 mg/kg – 27 mg/kg

Grænseværdien for afgivelse af nitrosaminer er på 0,05 mg/kg. Grænseværdien for nitroserbare stoffer er på 1mg/kg.

Ballonerne med den højeste afgivelse af nitrosaminer hedder Koogel og er købt hos Amazon. Afgivelsen var 15 gange højere end den tilladte grænse.

Ballonerne med den højeste afgivelse af nitroserbare stoffer hedder Kumeed og var ligeledes købt på Amazon. Afgivelsen var 27 gange højere end grænseværdien.

Af de 7 balloner med afgivelse over grænseværdien var 5 købt på online markedspladser, 1 var fra en dansk website, balloner.nu, og endelig var 1 fra en fysisk butik, Chao Chao.

Der er købt balloner på følgende 3 online markedspladser:

 • Amazon.com (3 balloner)
 • wish.com (1 ballon)
 • lightinthebox.com (1 ballon)

Forbrugerrådet Tænk Kemi anmelder de 7 balloner til Miljøstyrelsens kemikalieinspektion for at overstige grænseværdierne.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Nitrosaminer kan være kræftfremkaldende

Balloner kan afgive kræftfremkaldende kemiske stoffer ved kontakt med spyt - når du for eksempel puster dem op med munden, eller når børn sutter på dem.

De problematiske stoffer er nitrosaminer, der er kræftfremkaldende, og de såkaldte nitroserbare stoffer, der kan omdannes til kræftfremkaldende nitrosaminer.

Balloner er lavet af gummi (latex) og under produktionen af gummi, kan der dannes nitrosaminer og nitroserbare stoffer afhængig af, hvilke stoffer der er brugt til produktionen af gummien.

Siden 2011 har der været EU-regler for afgivelsen af nitrosaminer og nitroserbare stoffer fra balloner og andet legetøj, som er beregnet til, at børn putter det i munden. Reglerne gælder også for legetøj til børn under 3 år. 

Sutter og sutteflasker er blandt de produkter af latex, som børn sutter på. For den type produkter findes der også grænser for nitrosaminer og nitroserbare stoffer.

Miljøstyrelsen har tidligere kontrolleret balloner

Miljøstyrelsen har tilbage i 2014, 2015 samt 2016/17 kontrolleret balloner fra det danske marked for afgivelse af nitrosaminer.

I de første år var antallet af overskridelser højt.

Nitrosaminer og nitroserbare stoffer i koncentrationer over grænseværdien blev fundet i 23 ud af 39 balloner fra kontrollen i 2014.

Kontrollen tilbage i 2016/17 viste, at 4 ud af 20 balloner afgav ulovlige mængder.

Andelen af overskridelser er altså faldet igennem årene, selv om der fortsat i 2016 var ulovlige balloner på det danske marked.

Mærkning: Børn under 8 år må ikke lege med balloner alene

Balloner er som udgangspunkt farlige for børn under 8 år, fordi børnene kan blive kvalt i dem.

Balloner skal derfor mærkes med, at børn under 8 år ikke må lege med dem uden opsyn af en voksen.

Mærkningen var dog ikke at finde på 4 af de testede poser med balloner. 3 af disse var blandt ballonerne med høj afgivelse af nitrosaminer.

Kraftig kemisk lugt er et dårligt tegn

Nogle balloner lugtede meget kraftigt, da vi åbnede pakkerne.

Balloner lugter som regel altid lidt af gummi, men i nogle af tilfældene var der en meget kraftig kemisk lugt fra ballonerne.

Alle de balloner, der lugtede kraftigst, viste sig også at have en for høj afgivelse af de uønskede stoffer. Det er ikke nitrosaminerne, der lugter, men der er tilsyneladende en form for sammenhæng mellem den kraftige kemiske lugt og afgivelse af nitrosaminer eller nitroserbare stoffer.

Balloner med kraftig kemisk lugt er det en god ide at returnere.

Det siger virksomhederne

Wish.com oplyser, at de har fjernet ballonen med for høj afgivelse af nitrosaminer fra deres website.

Amazon oplyser, at de har fjernet de 3 balloner, der afgave koncentrationer af nitrosaminer over grænseværdien, fra deres website.

Balloner.nu oplyser, at de har destrueret resten af de testede balloner.

Sallling Group oplyser, at de har modtaget test fra deres leverandør, der stikprøvevis er udtaget fra forskellige produktioner af råmateriale til ballonerne og fra de færdige produkter til kontrol i henhold til retningslinjer fra EBPC (European Balloon & Party Council). Alle stikprøverne fra deres test viser, at indholdet af N-nitrosaminer er langt under de tilladte 0,05 mg/kg. De påpeger, at hvis man tager usikkerheden på Forbrugerrådet Tænk Kemis metode i betragtning, ligger resultatet for Vores Fødselsdagsballoner også under grænseværdien.

CTIparty oplyser, at de testede balloner er udgået af sortimentet.

6 gode råd når du bruger balloner
 • Køb balloner fra danske forhandlere – enten i fysiske butikker eller på danske online shops.
 • Returner balloner, der lugter meget kemisk.
 • Brug altid en såkaldt ballonpumpe til at puste balloner op med. Så slipper du og børnene for at sutte på ballonerne, når de skal pustes op.
 • Undgå at børnene i øvrigt sutter på ballonerne.
 • Smid balloner ud, der er gået i stykker. Det mindsker risikoen for, at børnene kan blive kvalt.
 • Sørg for, at brugte balloner havner i skraldespanden, og ikke naturen, når festen er forbi. Det gælder også for balloner, der sælges som 'bionedbrydelige'.

Relaterede artikler