Test: Kemi i barnevogne

29. aug 2019

Barnevogne kan indeholde uønskede kemikalier i barnevognskassen og i håndtaget. 1 barnevogn får testens bedste bedømmelse.

test_af_kemien_i_barnevogne.jpg

Test af kemien i barnevogne
Foto: Getty Images

Flere barnevogne indeholder uønsket kemi

En test fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viser, at der kan findes problematiske kemikalier i barnevognskassen og i håndtaget på barnevognene.

Barnevognskassen i en testet barnevogn af mærket Stork indeholdt for eksempel et uønsket kemikalie, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Der er tale om en såkaldt flammerhæmmer (TDCP). Kemikaliet er forbudt i legetøj, men ikke i barnevogne.

I håndtaget på barnevognene viser testen i flere tilfælde indhold af et tjærestof, som er mistænkt for at være kræftfremkaldende (PAH'en naftalin).

Testen viser også indhold af uønskede fluorstoffer i overlæderet på hovedparten af de testede vogne. Fluorstoffer er blandt andet mistænkt for at være hormonforstyrrende og påvirke immunsystemet.

Se de testede produkter nederst på siden.

Babyudstyr: Spørg forhandleren om disse 4 uønskede kemikalier

Uønskede kemikalier i barnevogne udgør ikke en risiko i sig selv

Testen viser fund af en række uønskede stoffer. Disse er alle tilladte i barnevogne, og barnevognene udgør ikke i sig selv en risiko for dit barn.

Har du allerede én af de testede vogne, behøver du altså ikke at skille dig af med den.

Men samlet set er mistænkt hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende stoffer uønskede i børneprodukter. Gå uden om dem, hvor det er muligt.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

1 barnevogn får bedste bedømmelse

Barnevognen af mærket Odder er den eneste i testen, som får den bedste kemibedømmelse. Den er fri for de uønskede kemikalier, som der er testet for.

Køber du ny barnevogn, kan du:

 • Lufte den godt igennem udenfor, inden barnet begynder at bruge den.
   
 • Vaske alt det i vognen, der kan vaskes eller tørres af.
   
 • Spørg efter barnevogne uden uønsket kemi. På den måde sender du et vigtigt signal til forhandler og producent om, at de skal have styr på kemikalierne i deres produkter.

Forbrugerrådet Tænk tester også hver barnevogn for sikkerhed, holdbarhed og brugervenlighed (se denne test på taenk.dk - log ind eller bliv medlem)

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet 6 forskellige barnevogne. Alle barnevognene er klassiske danske barnevogne med et langt liggemål, der passer til børn op til 3 år.

3 af barnevognene har drejelige forhjul, mens de 3 andre er med fast hjul.

Testen har undersøgt barnevognene for følgende stoffer:

 • PAH’er (tjærestoffer, som kan være kræftfremkaldende)
 • Flammehæmmere (kan være kræftfremkaldende)
 • Klor­parafiner - kort og mellekædede (mistænkt kræftfremkaldende og hormonforstyrrende)
 • Ftalater og andre blødgørere (kan være hormonforstyrrende)
 • Fluorstoffer (kan være hormonforstyrrende og skade immunsystemet)

Testen har undersøgt det materiale, som findes i barnevognskassen omkring barnet samt håndtaget som forældre og søskende også er i kontakt med. Materiale fra barnevognskassen er for eksempel madrassen, foret på indersiden af kassen, overlæderet og kalechen.

Der testes for indhold af specifikke stoffer inden for stofgrupperne PAH'er, flammehæmmere og ftalater.

Analysen af fluorstoffer er mere overordnet. Den fokuserer ikke på specifikke fluorstoffer, men giver derimod et generelt billede af, om der er et indhold af fluorstoffer i tekstilet. Analysen viser, om det er sandsynligt, at stofferne har været anvendt til at imprægnere tekstilet.

Vi har testet for:

 •     Fluoratomer på overlæderets inder- og yderside med en XRF screening.
 •     Flygtige organiske fluorstoffer frigivet fra inder- og yderside

Det har vi fundet

 • 1 barnevogn var fri for de testede kemikalier og får den bedste kemibedømmelse.
 • 5 barnevogne indeholdt uønsket kemi og får den dårligste kemibedømmelse - C-kolben. De indeholdt for eksempel PAH'er i håndtaget eller barnevognskassen, fluorstoffer i overlæderet eller flammehæmmeren TDCP i materiale fra barnevognskassen.

Af de undersøgte stoffer blev følgende ikke fundet/kun fundet i spormængder:

 • ftalater
 • klorparaffiner

Flammehæmmere

Flammehæmmere er kemikalier, der bliver tilsat produkter for at mindske brandfaren. Derudover kan de også virke som blødgørere af plast.

3 fosforholdige flammehæmmere (TCEP, TDCP og TCPP) må ikke være i legetøj til børn under 3 år. Disse stoffer kan være kræftfremkaldende. Forbuddet gælder ikke for andet baby- eller børneudstyr som for eksempel barnevogne.

Både TCEP og TDCP er klassificeret i EU som potentielt kræftfremkaldende. TCEP er også mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen, og stoffet er på EU's liste over særligt problematiske stoffer.

TDCP blev fundet i materiale fra barnevognskassen fra én af de testede barnevogne. Dette var i mængder over, hvad der må være i legetøj.

PAH'er (tjærestoffer)

PAH'er - eller tjærestoffer - er en stor gruppe af stoffer, hvoraf flere er eller er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

PAH'er blev fundet i 5 af de testede barnevogne. I 4 af produkterne var der primært tale om et indhold af stoffet naftalin i håndtaget. Naftalin er klassificeret i EU som muligt kræftfremkaldende. I en vogn var der også et indhold af PAH'er i materialet fra barnevognskassen.

Der er EU-regler for indholdet af 8 PAH'er i produkter, som du kan være i længerevarende hudkontakt med. Ingen af disse 8 stoffer blev fundet i barnevognene. Andre PAH'er, blandt andet naftalin, gælder der ikke regler for.

PAH'er er typisk forureninger, der er kommet i produktet under produktionen.

Fluorstoffer

Fluorstoffer blev fundet på ydersiden af overlæderet i 5 af de 6 testede barnevogne.

Fluorstoffer er en stor gruppe kemiske stoffer, der er problematiske for både sundheden og miljøet.

Stofferne er svært nedbrydelige i miljøet og ophobes i mennesker og dyr.

Fluorstoffer kan blandt andet overføres fra mor til barn via modermælken. Flere af stofferne mistænkes for at være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og for at kunne påvirke immunsystemet. Dansk forskning har også vist, at indhold af fluorstoffer i blodet hos gravide kan øge risikoen for spontant abort. Mange fluorstoffer har forskere kun begrænset viden om. Men samlet set er fluorstoffer uønskede.

Fra 2020 træder en grænseværdi i kraft for en gruppe af de fluorstoffer, som forskere og myndigheder ved mest om. Det gælder PFOA og PFOA-lignende stoffer. Det er dog ikke et forbud mod brug af mange andre fluorstoffer i tekstiler - heller ikke til barnevogne.

Fluorstoffer bliver typisk anvendt i produkter for at gøre dem vand- og fedtafvisende.

Det siger virksomhederne

Trille:

Trille oplyser, at selv om den fundne problematiske kemi er under gældende grænseværdier, så arbejder producenten på at få den helt væk. Producenten har fået foretaget test af håndtaget, der viser, at der ikke er PAH’er i håndtaget, og derfor undersøger virksomheden nu monteringen.

Ønskebørn (Stork):

Ønskebørn, der står bag Stork-barnevognen, oplyser, at den overholder alle kemi­standarder i henhold til den gældende lovgivning. Virksomhedens eksterne tests har ikke påvist stoffer i vognen, som er sundhedsskadelige for barnet.

De strengeste krav til PAH’er, flammehæmmere og vandafvisende stoffer er overholdt, og vognen indeholder kun tekstiler fra leverandører med de strengeste krav til Oeko-Tex Class 1-certificering.

Eichhorn:

Eichhorn oplyser, at de anvendte stoffer lever op til loven, men at der bliver arbejdet på at fjerne alle unødige stoffer. Håndtag og overlæder er derfor forbedret.

Babysam (Scandia):

Babysam, der står bag Scandia barnevognen, oplyser, at materialet i overlæderet bliver ændret, og det bliver undersøgt, hvordan håndtaget kan blive fri for de uønskede stoffer.