Test: Kemi i bolde

25. jun 2018

Plastikbolde uden uønsket kemi er godt legetøj, når dine børn vil spille fodbold, basketball, håndbold eller bare lege. Flere bolde i testen indeholder dog kemikalier, der er ulovlige i legetøj.

test-kemi-i-bolde.jpg

Test: Kemi i bolde
Foto: Anne Beck Christensen

Bolde: Test giver mange gode valg

Bolde er populært legetøj for børn. Testen har derfor undersøgt 34 bolde, som du kan købe i danske butikker.

Boldene er er blandt andet plastikbolde, skumbolde, fodbolde, håndbolde, basketbolde og tennisbolde.

Testen giver dig i alt 28 gode valg, som er fri for uønsket kemi - de såkaldte ftalater.

Se de testede bolde nederst på denne side.

Legetøj: Hormonforstyrrende ftalater er uønskede

Børn er i tæt hudkontakt med plastikbolde, hvis de leger og spiller med dem ofte. Bolde kan desuden ligge i børneværelset og "afdampe" ftalater, som derefter kan optages gennem huden.

Ftalater er blødgørende stoffer i plastik, som kan være hormonforstyrrende eller skadelige for evnen til at få børn.

I legetøj er det forbudt at bruge en række ftalater.

Cocktaileffekten – hvad er det?

6 bolde indeholdt ftalater, der er ulovlige i legetøj

Testen viser, at 6 bolde indeholdt uønskede og potentielt skadelige ftalater.

I boldene er mængden af ftalater i nogle tilfælde meget høj. Miljøstyrelsen har tidligere i et lignende tilfælde vurderet at sådanne bolde kan udgøre en risiko for et barn, der leger med dem.

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler generelt, at du skiller dig af med legetøj, der bliver vurderet ulovligt.

Læs mere: 6 bolde anmeldes for indhold af hormonforstyrrende kemikalier

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Bag om testen

Sådan har vi testet


Forbrugerrådet Tænk Kemi har i april 2018 indkøbt 34 bolde i danske butikker og webshops. Der er både købt bolde, der bruges til forskellige sportsgrene og bolde, der er legetøj.

Boldene er sendt til kemisk analyse på et akkrediteret laboratorie. De er testet for indhold af en række ftalater.

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

Det har vi fundet


De fleste bolde var fri for ftalater eller med små spor (urenheder) af ftalater. Der blev dog fundet 6 bolde med ftalater i højere mængder. Nogle af boldene indeholdt flere slags ulovlige ftalater:

5 tilfælde af indhold af ftalaten DIBP, som er bekræftet hormonforstyrrende og ulovlig i legetøj. Indholdet lå på mellem 0,5 og 57,7 procent.

2 tilfælde af indhold af ftalaten DEHP, som er bekræftet hormonforstyrrende og ulovlig i legetøj. Indholdet var på henholdsvis 9 og 26,8 procent.

1 tilfælde af indhold af ftalaten DBP, som er bekræftet hormonforstyrrende og ulovlig i legetøj. Indholdet var på 0,14 procent.

Derfor er hormonforstyrrende stoffer problematiske

Ftalater er forbudt i legetøj

I legetøj til børn fra 0 til 3 år er ftalater forbudt (max 0,05 procent).

I legetøj til børn fra 3 til 14 år er blandt andet DEHP og DBP forbudt (max 0,1 procent).

DIBP er et såkaldt CMR-stof og er derfor kun tilladt i legetøj i mængder op til 0,3 procent. CMR-stoffer er stoffer, som er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg eller påvirke evnen til at få børn.

Legetøj og sportsudstyr har forskellige regler

Bolde kan både være defineret som legetøj og sportsudstyr. Det skelner børn ikke mellem. Men det gør en forskel i forhold til, hvilke regler de skal overholde.

Eksempelvis er en række ftalater forbudt i legetøj, mens de godt må findes i sportsudstyr. Testen har dog vist, at de fleste sportsbolde er fri for ftalater, så der ser ikke ud til at være stor grund til bekymring her.

EU-forbud er på vej

I 2018 skal der i EU vedtages et forbud mod 4 hormonforstyrrende ftalater (DEHP, DBP, DIBP og BBP). Når forbuddet er vedtaget og trådt i kraft, må produkter maksimalt indeholde 0,1 procent af ftalaterne, uanset om de er legetøj eller ej.

Det siger virksomhederne

Chao Chao (ansvarlig for boldene Grøn og pink plastbold)

Butikken oplyser, at den vil stoppe salget af produkterne.

VN Legetøj A/S (ansvarlig for boldene Supercup plastbold og Football plastbold)

Virksomheden anerkender testens fund af ftalaten DIBP. Men mener ikke, at produktet kan betegnes som ulovligt, da indholdet ifølge virksomheden var lovligt på importtidspunktet.

Harald Nyborg (ansvarlig for bolden Gul plastbold fra Harald Nyborg)

Virksomheden henviser til, at denne bold også blev testet i 2017, hvorefter Miljøstyrelsen frifandt bolden. Virksomheden henviser desuden til, at testrapporten fra dens leverandør ikke viser overskridelse af grænseværdier.

Forbrugerrådet Tænk Kemi kommentar: Siden testen i 2017 blev gennemført er grænseværdien for DIBP i legetøj sat ned fra 5 procent til 0,3 procent. Det daværende testresultat ville derfor ikke være tilladt i dag. Bolden er testet igen og har ved denne test vist markant højere niveauer end ved sidste test.

Opdateret 22. august 2018: Harald Nyborg har meddelt Kemikalieinspektionen, at virksomheden har fjernet alle sådanne plastbolde fra deres forretninger og destrueret dem.

Tranberg & Dahl A/S (ansvarlig for bolden Guardian Fodbold)

Virksomheden oplyser, at den trækker det pågældende produkt tilbage, og at den fremover vil teste for ftalater.

De oplyser, at bolden ikke er tiltænkt som legetøj, men som sportsudstyr.

Forbrugerrådet Tænk Kemi kommentar: Sikkerhedsstyrelsen har vurderet, at Guardian-bolden fra Tranberg Dahl ikke er legetøj. Derfor er indholdet af ftalaten DEHP pt. lovligt. DEHP er dog bekræftet hormonforstyrrende i mennesker, og EU forventes i 2018 at vedtage et forbud mod bl.a. DEHP i forbrugerprodukter, som vil gælde alle produkter der findes i hjemmet.

4 gode råd: Vær opmærksom på dette, når du køber bolde

1) Vær kritisk, brug næsen og mærk på bolden. Lugter den meget ’kemisk’, så vælg en anden. Er overfladen meget klistret, kan det være et tegn på, at bolden indeholder ftalater.

2) Hent appen Tjek Kemien. Den hjælper dig med at spørge producenten, om bolde eller andre produkter indeholder en række uønskede stoffer - for eksempel ftalater.

3) Undgå at købe legetøj uden for EU fra sider som wish.com. Disse produkter skal ikke leve op til kemikalielovgivningen i EU.

4) Anmeld legetøj til Miljøstyrelsen, hvis du mistænker, at det er ulovligt.

Her anmelder du ulovlige produkter (link til Miljøstyrelsens hjemmeside)