Test: Kemi i cykelanhængere

9. aug 2019

Cykelanhængere kan indeholde uønsket kemi i blandt andet vinduet og sædet. 1 vogn får testens bedste bedømmelse.

test-af-kemien-i-cykelanhaengere.jpg

Test af kemien i cykelanhængere
Foto: ICRT

Cykelanhængere kan indeholde uønsket kemi i vinduet

Testen af cykelanhængere fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viser, at der kan findes problematiske kemikalier i vinduet på cykelvogne.

Mærket Queridoo har 2 vogne med i testen, som indeholder uønsket kemi i vinduet. Der er tale om en såkaldt flammehæmmer (TDCP).

Stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende og er for eksempel forbudt i legetøj til børn under 3 år.

Vinduet i en cykelanhænger er inden for børns rækkevidde. De vil derfor kunne blive udsat for problematiske stoffer.

Uønsket kemi i en cykelanhænger udgør ikke i sig selv en risiko for børn. Men samlet set er kræftfremkaldende stoffer i børneprodukter uønskede. Se de testede produkter nederst på siden.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

1 cykelvogn får bedste bedømmelse

En cykeltrailer fra Burley er den eneste i testen, som får bedste kemibedømmelse. Den er fri for en række uønskede kemikalier, som der er testet for (ftalater, flammehæmmere og PAH'er).

De resterende cykelvogne har små spor af såkaldte PAH'er i blandt andet sædet eller vinduet. De får alle en middel kemibedømmelse.

Små mængder PAH'er er ikke i sig selv et problem for sundheden. Men stofferne er samlet set uønskede, da de kan være kræftfremkaldende.

Forbrugerrådet Tænk tester også hver cykelanhænger for sikkerhed, holdbarhed og brugervenlighed (se test - log ind eller bliv medlem)

Bag om testen

Sådan har vi gjort
 

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet 8 forskellige cykelanhængere. De er primært udvalgt blandt mærkevarer i den dyrere ende af markedet.

5 af cykelvognene er beregnet til at køre med 2 børn.

3 af vognene kan kun rumme 1 barn. Alle cykelvogne i testen kan også bruges som gåvogne.

Testen har undersøgt cykelanhængerne for følgende stoffer:

 • PAH’er (kan være kræftfremkaldende)
 • Flammehæmmere (kan være kræftfremkaldende)
 • Klor­parafiner (mistænkt kræftfremkaldende og hormonforstyrrende)
 • Organiske tin forbindelser samt (mistænkt hormonforstyrrende og kan påvirke immunforsvaret)
 • Ftalater og andre blødgørere (kan være hormonforstyrrende)

Testen har undersøgt det materiale, som findes omkring barnet i cykeltraileren. Det er for eksempel sædet, selen og vinduerne samt håndtaget, som er beregnet til gåvognen.

Det har vi fundet
 

 • 1 cykelanhænger var fri for de testede kemikalier
 • 5 cykelanhængere indeholdt små spor af PAH'er i materialer i området omkring barnet som for eksempel sæde og vindue.
 • 2 cykelanhængere havde et højt indhold af flammehæmmeren TDCP i vinduet.

Af de undersøgte stoffer blev der ikke fundet:

 • Ftalater
 • Organiske tinforbindelser
 • Kortkædede klorparaffiner

Kun flammehæmmere og PAH'er var tilstede i de testede vogne.

Flammehæmmere

3 fosforholdige flammehæmmere TCEP, TDCP og TCPP må ikke være i legetøj til børn under 3 år i koncentrationer over 5 milligram per kilo. Disse stoffer kan være kræftfremkaldende. Forbuddet gælder ikke for andet baby- eller børneudstyr som for eksempel cykelanhængere.

Både TCEP og TDCP er klassificeret i EU som potentielt kræftfremkaldende. TCEP er også mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen, og stoffet er på EUs liste over særligt problematiske stoffer.

TDCP blev fundet i vinduerne af de 2 vogne i koncentrationer på omkring 1200 milligram per kilo. Det vil sige langt over, hvad der må være i legetøj.

Flammehæmmere er kemikalier, der bliver tilsat produkter for at mindske brandfaren. Derudover kan de også virke som blødgørere af plast.

PAH'er

PAH'er - eller tjærestoffer - er en stor gruppe af stoffer, hvoraf flere er eller er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

PAH'er blev fundet i flere af cykelvognene, blandt andet i vinduet samt i materiale fra sædet. Koncentrationen var i alle tilfælde lav.

Der er EU-regler for indholdet af 8 PAH'er i produkter, som du kan være i længerevarende hudkontakt med. Ingen af disse 8 stoffer blev fundet i cykelanhængerne. Andre PAH'er gælder der ikke regler for.

PAH'er er typisk forureningert, der er kommet i produktet under produktionen.

Det siger virksomhederne

Qeridoo understreger, at en cykelanhænger ikke er legetøj, og derfor ikke skal leve op til disse regler. Virksomheden vil derfor ikke ombytte de berørte vogne, da de er lovlige.

Qeridoo vil dog fremadrettet anvende plastfolie uden TDCP til vinduerne.