Test: Kemi i gulvvaskemiddel

17. nov 2020

Gulvvaskemidler kan indeholde uønskede kemikalier, som for eksempel kan give allergi. Testen guider dig til valg af gulvvask uden uønsket kemi.

test_kemien_i_gulvvask_2020.jpg

Test: Kemi i gulvvaskemiddel
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Test: Er der uønsket kemi i dit gulvvaskemiddel?

I testen af gulvvaskemidler har Forbrugerrådet Tænk Kemi tjekket 30 produkter, der er beregnet til vask af forskellige typer af trægulve og andre naturmaterialer.

Udvalget af gulvvaskemidler i testen spænder vidt. Der er både mere specialiserede gulvvask- og plejeprodukter, som er beregnet til oliebehandlede trægulve.

Brun sæbe, sæbespåner og andre mere generelle produkter er også med i testen. De kan udover gulvvask også bruges til mange andre slags rengøring.

Se testresultater for de enkelte produkter nederst på denne side.

Gulvvask: Flere gode valg blandt gulvvaskemidler i testen

De testede produkter er i flere tilfælde både fri for parfume, der kan give allergi, og en række andre problematiske kemikalier.

De gode kemivalg kan du både finde blandt de brune sæber og sæbespåner. Du kan også finde produkter, der får testens bedste bedømmelse A-kolben, blandt de egentlige gulvvaskemidler.

Det betyder kolberne A, B og C

Uønsket kemi: Vær opmærksom på disse stoffer

Gulvvaskemidler vil du typisk kunne komme i kontakt med på hænderne, når du vasker gulvet.

Vælg derfor gerne et produkt uden uønsket kemi. I gulvvaskemidler kan du holde øje med følgende stoffer, der alle er konserveringsmidler:

 • Benzisothiazolinone og octylisothiazolinone, der er i familie med det mere kendte og allergifremkaldende stof methylisothiazolinone (MI)
 • 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (bronopol), der konserverer ved at fraspalte allergifremkaldende formaldehyd
 • Zinc pyrithion, der er klassificeret i EU for at kunne skade forplantningsevnen.

Du kan altid se på produktet, hvilke konserveringsmidler der er anvendt.

Konserveringsmidler skal nemlig altid stå angivet på selve emballagen på vaske- og rengøringsmidler.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Hvilke produkter er gode til at vask og pleje af hvilke typer gulv?

I testen er gulvvaskemidlerne alene undersøgt for problematiske stoffer i det deklarerede indhold.

Vaskemidlerne er ikke testet for, hvor godt de vasker og plejer forskellige typer af gulve.

Følg producentens anvisninger i forhold til, hvad produktet er beregnet til. Ikke alle produkter er beregnet til alle typer af gulve.

6 kemiråd til valg og brug af rengøringsmidler

Bag om testen

Sådan har vi testet


Forbrugerrådet Tænk Kemi har købt 30 forskellige gulvvaskemidler i diverse danske butikker og webshops.

Udvalget dækker special-gulvvaskemidler, som bruges til oliebehandlede trægulve. Der er også brun sæbe og sæbespåner, der udover at være velegnet til gulvvask af visse typer af trægulve, også kan bruges til meget andet.

Testen er en deklarationstest

Forbrugerrådet Tænk Kemi har foretaget en såkaldt deklarationstest af kemien i gulvvaskemidlerne.

Testen er baseret på, hvilket indhold der er deklareret på produktet eller på tilhørende hjemmeside. I mange tilfælde var det hverken muligt at se indhold på produktet eller finde den påkrævede ingrediensliste online. I de tilfælde har testteamet fået ingredienserne tilsendt fra producenter og forhandlere.

Der er ikke lavet en kemisk analyse af indholdet. Testen tager derfor ikke højde for koncentrationen af de kemiske stoffer i det enkelte produkt.

Det enkelte produkt i testen udgør ikke nødvendigvis en risiko i sig selv, selvom det indeholder problematiske stoffer.

Produktet kan dog bidrage til en samlet udsættelse for eksempelvis hormonforstyrrende stoffer eller allergifremkaldende stoffer. Efter princippet "mange bække små" er det derfor en god ide at undgå problematiske stoffer, hvor du kan.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Det har vi fundet


I alt indgår 30 gulvvaskemidler i testen.

 • 11 produkter er uden en række problematiske stoffer og får A-kolbe.
 • 14 produkter indeholder parfume eller stoffer, der kan være problematiske for miljøet og får B-kolbe.
 • 5 produkter indeholder problematisk kemi, blandt andet allergifremkaldende konserveringsmidler, og får C-kolbe.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

Disse problematiske stoffer har vi fundet

I testen udløser følgende stoffer den laveste bedømmelse, C-kolbe:

 • Benzisothiazolinone, der kan give allergi, er fundet i 4 produkter.
 • Octylisothiazolinone, der kan give allergi, er fundet i 2 produkter.
 • 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, der kan give allergi er fundet i 2 produkter.
 • Zinc pyrithione, der er mistænkt for at skade forplantningsevnen, er fundet i 1 produkt.
 • Hexamethylindanopyran, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, er fundet i 1 produkt.

Disse ingredienser udløser middelbedømmelsen, B-kolbe:

 • Parfume og parfumestoffer, der kan give allergi, er fundet i 12 produkter.
 • EDTA forbindelser, der er problematiske for miljøet, er fundet i 2 produkter.

Læs mere om stofferne nedenfor.

Allergifremkaldende konservering

Benzisothiazolinone, octylisothiazolinone og 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, også kaldet bronopol, er alle allergifremkaldende konserveringsmidler.

Hvis de er anvendt i et rengøringsmiddel, skal det angives på produktets emballage.

Benzisothiazolinone og octylisothiazolinone hører til gruppen af isothiazolinonener, der også omfatter methylisothiazolinone (MI), der er den bedst kendte.

MI er det eneste af de 3 stoffer, der også må bruges i visse personlige plejeprodukter. Benzisothiazolinone og octylisothiazolinone derimod må ikke være i personlige plejeprodukter, men er tilladte i rengøringsmidler som gulvvask.

Isothiazolinonerne kan give allergi ved hudkontakt, men de kan også udløse allergi via luften. Hvis du reagerer allergisk over for et af stofferne, er der også risiko for, at du reagerer på de andre isothiazolinoner.

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, også kaldet bronopol, hører til blandt de konserveringsmidler, der virker konserverende ved at fraspalte små mængder formaldehyd. Formaldehyd er allergifremkaldende, hvilket derfor også gælder for bronopol.

Mistænkt for at skade forplantningsevnen

Zinc pyrithione er mistænkt for at kunne skade det ufødte barn.

Stoffet er derfor i 2020 blevet klassificeret i EU som mistænkt for at kunne skade forplantningsevnen.

Stoffet er fortsat tilladt at anvende i rengøringsmidler, hvor det tilsættes som konserveringsmiddel.

Mistænkt for at være hormonforstyrrende

Nogle stoffer er mistænkt for at kunne påvirke hormonbalancen i kroppen.

I et af gulvvaskemidlerne er anvendt hexamethylindanopyran, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Stoffet er lovligt at anvende, og det er ikke det enkelte produkt, der udgør en risiko. Men vil du nedsætte din samlede udsættelse for de problematiske stoffer, kan du med fordel vælge produkter uden indhold af mistænkt hormonforstyrrende stoffer.

Hormonforstyrrende stoffer: Derfor er de problematiske

Parfume, der kan give allergi

Parfume kan give allergi.

Jo mere du udsætter huden for parfumestoffer, des større bliver risikoen for på sigt at udvikle allergi.

Det kan derfor være en god ide at begrænse, hvor meget parfume din hud bliver udsat for blandt andet ved at vælge rengøringsmidler uden parfume.

Parfume har ingen betydning for, hvor godt rengøringsmidlet virker - kun for hvordan det lugter under og efter rengøringen.

Rengøringsprodukter med allergimærket Den Blå Krans er helt fri for parfume.

Parfume: Sådan mindsker du risikoen for parfumeallergi

Miljøproblematiske stoffer

Nogle af stofferne i gulvvaskemidlerne kan være problematiske for miljøet.

Det er for eksempel de såkaldte EDTA-forbindelser, parfumestoffet limonene, zinc pyrithione samt octylisothiazolinone.

Det er stoffer, der for eksempel er klassificeret i EU som skadeligt for miljøet.

Ingredienser kan være svære at finde


Producenterne af gulvvaskemidler er ikke forpligtet til at have en fuld ingrediensliste på pakken. Dette gælder ellers for eksempelvis kosmetiske produkter og fødevarer, der skal have en fuld deklaration.

I stedet skal det være muligt at finde en liste over rengøringsmidlernes ingredienser, også kaldet et datablad, på en hjemmeside. Denne hjemmeside skal være angivet på produktet.

Generelt er rengøringsmidlers ingredienslister alt for svære at finde, hvis de da overhovedet er tilgængelige online.

Det gælder også for de undersøgte gulvvaskemidler, hvor fuld ingrediensliste i mange tilfælde ikke var at finde online.

Lovgivningen, der burde sikre adgang til viden om ingredienser i rengøringsmidler, virker derfor ikke efter hensigten.

Forbrugerrådet Tænk Kemi opfordrer virksomhederne til at gøre det enkelt for forbrugeren at finde information om ingredienser på hjemmesiden.

Forbrugerrådet Tænk Kemi anbefaler også, at fuld deklaration på selve produktet bliver et krav på vaske- og rengøringsmidler.

Det siger virksomhederne

Konservering er nødvendig, og koncentrationen af stofferne er lav

Kommentar fra Moland:

"Det er nødvendigt med en lille smule konservering i de fleste vandbaserede produkter, da de ellers risikerer at rådne efter relativt kort tid. Vi anvender dog så lidt konservering i produktet, at det ikke er klassificeret som allergifremkaldende eller farligt for miljøet. Konserveringsmidlerne fremgår derfor kun på ingredienslisten, fordi der skal oplyses om alle indholdsstoffer i produktet, uanset mængde. For at sætte det i perspektiv ville vores Moland Oliepleje, hvis det var en maling, opfylde kriterierne for at blive Svanemærket og Indeklimamærket. Vi er derfor bange for, at der bliver tegnet et billede af et produkt, der ser farligere ud end det reelt er."

Kommentar fra Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S, der er ansvarlig for Faxe:

"Det er nødvendigt med en lille smule konservering i de fleste vandbaserede produkter, da de ellers risikerer at rådne efter relativt kort tid. Vi anvender dog så lidt konservering i produktet, at det ikke skal klassificeres som hverken allergifremkaldende eller farligt for miljøet. For at sætte det i perspektiv ville vores Faxe Oliepleje, hvis det var en maling, opfylde kriterierne for at blive Svanemærket og Indeklimamærket. Vi er derfor bange for, at der bliver tegnet et billede af et produkt, der ser farligere ud end det reelt er."

Kommentar fra Bona AB:

Producenten oplyser, at indholdet af benzisothiazolinone i produktet er lavt og under den mængde, hvor produktet skal klassificeres.

Udfasning af mistænkt hormonforstyrrende stoffer

Kommentar fra Borup:

"Helt overordnet har Borup en strategi om at undgå stoffer der er, eller er mistænkt for at være, hormonforstyrrende, ligesom vi så vidt muligt forsøger at anvende så miljøvenlige råvarer som muligt i vores produkter. Det er en løbende proces i vores kvalitetsafdeling at gennemgå vores sortiment for ”problematiske” råvarer og sørge for at få dem udskiftet, når og hvis vi støder på nogen. Og selv om vi i de sidste år er kommet langt, så er vi endnu ikke er nået hele vejen rundt. Vi mangler stadigvæk en mindre portefølje af produkter fra diverse underleverandører, heriblandt vores Vask- & Gulvpleje Luksus, som det ser ud til, at vi skal have kikket på ret hurtigt. Vi forventer at være hele vejen rundt i vores program sommeren 2021."

Vil du gerne vide, hvad der er i dit rengøringsmiddel?

Den Blå Krans oplyser indhold

Gå efter vask- og rengøringsmidler med allergimærket Den Blå Krans, hvis du vil vide, hvad der er i dit rengøringsmiddel.

Mærket stiller krav til, at alle indholdsstoffer skal fremgår af etiketten.

Står du med et allergimærket produkt, har du således en fuld ingrediensliste ved hånden.

Parfume og konservering skal oplyses på produktet

Indhold af visse udvalgte stoffer skal stå på emballagen til alle rengøringsmidler.

Parfume og deklarationspligtige parfumestoffer som limonene og linalool skal altid angives på etiketten, hvis de indgår i produktet.

Det samme gælder for konserveringsmidler, hvis der er sådanne i produktet. De skal altid angives med deres kemiske navn.

Resten af ingredienserne skal du kunne finde på nettet

Oplysning om øvrige ingredienser i dit rengøringsmiddel skal du kunne finde online via det link, der ifølge loven skal være angivet på produktet.

Det kan dog være meget vanskeligt at finde denne oplysning.

I de tilfælde må du bede producenten om at sende dig link til datablad med indholdsstofferne.