Test: Kemi i høretelefoner

12. dec 2019

Høretelefoner er i kontakt med huden i lang tid, og børn og unge bruger dem ofte. Det er derfor en god ide at undgå uønsket kemi i dine hovedtelefoner.

test_kemien_i_hoeretelefoner.jpg

Test: Kemien i høretelefoner
Testen viser, at høretelefoner for det meste er fri for problematiske kemikalier. Foto: Getty Images

Høretelefoner er fri for uønsket kemi

I testen af trådløse hovedtelefoner, høretelefoner og headsets har Forbrugerrådet Tænk Kemi undersøgt i alt 76 produkter. Se bedømmelserne nederst på denne side.

Testen har undersøgt kemikalierne i både on-ear, over-ear og in-ear høretelefoner samt i earbuds eller true wireless, som de også kaldes.

Høretelefonerne er i langt de fleste tilfælde fri for problematiske kemikalier, der for eksempel kan være hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

Forbrugerrådet Tænk har også testet lydkvalitet og brugervenlighed for høretelefoner (se test på taenk.dk)

Enkelte hovedtelefoner indeholder kræftfremkaldende stoffer

Børn og unge er særligt udsatte i forhold til problematiske kemikalier. Uønskede stoffer kan bidrage til den ”cocktail”, som de udsættes for fra mange kilder i hverdagen. Disse kan blandt andet bidrage til kræftfremkaldende eller hormonforstyrrende effekter.

Høretelefonerne i testen får i enkelte tilfælde en dårlig eller middel kemibedømmelse. Det skyldes, at de indeholder såkaldte PAH’er eller tjærestoffer, der kan være kræftfremkaldende.

Disse kræftfremkaldende stoffer er ikke forbudte i høretelefoner, og det enkelte produkt vil ikke udgøre nogen sundhedsrisiko. Men stofferne er uønskede, og det er en god ide undgå dem, når du kan.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Bag om testen

I testen er der indkøbt 76 høretelefoner (primært trådløse), som er sendt til test på kemisk testlaboratorie. Med i testen indgår både on-ear, over-ear, in-ear og true wireless høretelefoner.

Laboratoriet har testet hovedtelefonerne for indhold af:

  • Ftalater - plastikblødgørende stoffer, der kan være hormonforstyrrende
  • PAH'er - tjærestoffer, der kan være kræftfremkaldende

Testen har haft fokus på indholdet i selv høretelefonerne. Kemikalieindholdet i ledningerne er ikke testet, da de fleste af høretelefonerne i testen primært bruges uden ledning.

Indholdet er målt i den del af høretelefonerne, der er i kontakt med øret, for eksempel ørepuderrne på on-ear og over-ear produkterne, samt den del man putter direkte i øret på in-ear- og true wireless-modellerne.

Den kemiske test er en del af Forbrugerrådet Tænks test af høretelefoner.

Høretelefonerne er også testet for deres lydkvalitet og funktion (link til taenk.dk)

Det har vi fundet

Langt de fleste testede høretelefoner er uden indhold af de to grupper af uønskede kemikalier.

Resultatet af testen fordeler sig således:

  • 72 produkter får den bedste kemibedømmelse. De er enten helt fri for eller har kun meget små spor af PAH’er
  • 3 produkter får en middel kemibedømmelse. De indeholder mindre mængder PAH’er
  • 1 produkt får den dårligste kemibedømmelse (C-kolben). Det skyldes indhold af PAH’er

Det betyder kolberne A, B og C

Nogle PAH'er er reguleret i produkter, som du er i tæt, længerevarende hudkontakt med. Det gælder for eksempel høretelefoner. Det gælder dog ikke for de PAH'er, der er fundet i denne test.

Der blev ikke fundet indhold af ftalater i de testede produkter.

Test fra 2015 viste flere uønskede kemikalier i høretelefoner

I 2015 testede Forbrugerrådet Tænk Kemi også høretelefoner. Dengang viste testen indhold af hormonforstyrrende ftalater i 2 sæt høretelefoner, kræftfremkaldende PAH’er i 2 andre og organisk tin i et sidste sæt.

I testen fra 2015 indgik i alt 16 hovedtelefoner.

Følgende 5 hovedtelefoner i testen fik den dårligste kemibedømmelse:

  • B&O Beoplay Form 2i - indeholdt PAH'er, som kan være kræftfremkaldende.
  • Bose FreeStyle Earbuds - indeholdt PAH'er, som kan være kræftfremkaldende.
  • Bose SoundTrue AE - indeholdt organiske tinforbindelser, der blandt andet kan være hormonforstyrrende.
  • Gum Confort L'oreille bouton - indeholdt høje mængder af ftalat, som kan være hormonforstyrrende (DEHP, DiBP og DiDP) i øredel og ledning.
  • Tiger hovedtelefoner - indeholdt høje mængder af en ftalat, som kan være hormonforstyrrende (DEHP) i øredel og ledning.

Ingen af de stoffer, der blev fundet i testen i 2015, var forbudte i høretelefoner. Men de er uønskede, fordi de kan virke henholdsvis hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Testen gav 5 gode valg

I testen fra 2015 fik i alt 5 produkter den bedste kemivurdering (A-kolben), fordi de var uden indhold af de testede kemikalier.

De restende 6 høretelefoner fik middel bedømmelse. De havde alle små spor af PAH'er. Et par af dem havde også mindre mængder af stoffet triphenylphosphat, der både kan være en flammehæmmer og plastblødgører.

Høretelefoner: Dem kan du købe - dem skal du undgå (link til artikel om testen fra 2015)

Testede produkter

Vis kun:

 
 

Relaterede artikler

Test: Kemien i vådservietter

Test: Kemi i vådservietter

Test: Kemien i læbestift

Test: Kemi i læbestift

Test af kemien i shampoo

Test: Kemi i shampoo