6. dec 2021

Kokua Like a Bike Jumper

C-kolbe

Kokua Like a Bike Jumper indeholdt PAHer blandt andet benz(ghi)perylene i dækkene.

PAHer kan være kræftfremkaldende og indholdet var højere end de tyske retningslinjer for produkter til børn med kortvarig hudkontakt (GS-mærke).

Derfor får løbecyklen en dårlig kemibedømmelse.

Kokua i Danmark oplyser, at de afventer Kokuas nærmere undersøgelse af dækkene. De vil følge op på sagen derefter.

Test: Kemi i Løbecykler (link til forsiden)

Plusser

Klorparaffiner
Flammehæmmere
Ftalater

Minusser (stofferne er tilladte)

PAH'er