Test: Kemi i løbecykler

6. dec 2021

Indeholder løbecykler uønsket kemi? Forbrugerrådet Tænk tester legetøjet for mistænkt hormonforstyrrende og kræftfremkaldende stoffer i styr, sadel og dæk.

loebecykler.jpg

loebecykler.jpg
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Løbecykler er en populær type legetøj, hvor dit barn kan træne balancen og blive forberedt til at køre på cykel.

Men løbecykler – eller balancecykler som de også kaldes – kan indeholde en række uønskede kemikalier i styr, sadel eller dæk.

Børn kommer i kontakt med disse dele af cyklerne, og derfor bør løbecyklernes dele være fri for uønsket kemi.

Test: Kemi i cykelanhængere

Mange uønskede stoffer er forbudt i legetøj

I legetøj er der regler for problematiske stoffer som fx ftalater, flammehæmmere og visse PAH'er.

Fire typer ftalater (DEHP, DBP, DIBP og BBP) er forbudt i legetøj i EU, fordi de er hormonforstyrrende. En række andre ftalater mistænkes også for at være hormonforstyrrende.

Mens flammehæmmere og PAH’er – eller bedre kendt som tjærestoffer – er eller mistænkes for at være kræftfremkaldende.

Legetøj: Undgå ftalater

Disse uønskede stoffer er i løbecykler

I testen indeholder 10 ud af 12 løbecykler flammehæmmere, ftalater eller PAH'er i styr, sadel eller dæk.

I otte af løbecyklerne er der indhold af et eller flere af stofferne i koncentrationer over, hvad der er tilladt i legetøj i Danmark.

De otte løbecykler indeholder enten stoffer, der slet ikke må være i legetøj eller stoffer, der ikke må være i legetøj til børn under tre år, hvor der gælder særlige regler. 

De sidste to løbecykler indeholder andre problematiske PAH’er i koncentrationer over tyske retningslinjer. Disse er ikke forbudt i legetøj. Men pga. mistanke om kræftrisiko er de alligevel uønskede i legetøj.

Forbrugerrådet Tænk tester også hver løbecykel for sikkerhed, holdbarhed samt hvor gode de er for børnene at køre på (se denne test på taenk.dk - log ind eller bliv medlem)

Virksomheder fjerner produkterne

Nu er mange af løbecyklerne fra testen fjernet fra det danske marked.

Nogle virksomheder tilbyder også ombytning af dæk, sadler eller returnering af berørte cykler.

Babyudstyr: Spørg om disse uønskede kemikalier i butikken

Enkelte anerkender ikke testresultater

Kun få virksomheder anerkender ikke umiddelbart testresultaterne, fordi deres egne test viser andet.

De vil derfor først undersøge nærmere, før de tager stilling til, hvad de gør.

Forbrugerrådet Tænk Kemi: Uhørt mange problemer med kemien i løbecykler

"Vi har tidligere testet løbecykler i 2013, hvor vi også så en del problemer med indhold af uønsket kemi i produkterne. Og billedet er tydeligvis ikke blevet bedre. Nærmest tværtimod. Vi finder fortsat flammehæmmere, ftalater og denne gang også PAH'er i rigtig mange af løbecyklerne og i mange tilfælde over det niveau, der må være i legetøj. Kun 2 af de 12 løbecykler er uden problematisk indhold. Det er ikke godt nok. Der er brug for, at virksomhederne sørger for at undgå de problematiske kemikalier i alle dele af cyklerne. Vi vil også opfordre myndighederne til at kontrollere flere af denne type produkter."

Claus Jørgensen, Projektchef, Forbrugerrådet Tænk Kemi

Bag om testen

Sådan har vi testet

Forbrugerrådet Tænk har testet 12 løbecykler, der kan bruges til børn i alderen to til fem år.

Der er både løbecykler af træ og metal, samt løbecykler med punkterfrie plastikdæk og luftfyldte gummihjul.

Vi har undersøgt indholdet af kemikalier i styr, sadel og dæk, da det i alle tilfælde er dele, som børnene kommer i berøring med i kortere eller længere tid.

Disse stoffer har vi undersøgt for:

  • PAH’er, eller tjærestoffer, som kan være kræftfremkaldende.
  • Ftalater, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
  • Fosforholdige flammehæmmere, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.
  • Klorparaffiner, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.

Vi har kun undersøgt, om stofferne findes i produkterne. Vi har ikke testet for, i hvor høj grad stofferne frigives fra produkterne.

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

Det har vi fundet

Overordnet resultat fra testen:

  • To løbecykler får den bedste kemibedømmelse, A-kolben. De er enten helt fri for uønsket kemi eller indeholder kun små spor af et enkelt stof.
  • 10 løbecykler får den laveste kemibedømmelse, C-kolben. De indeholder større mængder problematisk kemi, som fx PAH'er, ftalater eller flammehæmmere. I flere tilfælde er indholdet over grænserne for legetøj.

Ftalater:

Fire af de testede klapvogne indeholder ftalater.

Ftalater er eller mistænkes for at være hormonforstyrrende. 

  • I en løbecykel, Trybike, fandt vi DEHP i sadlen. En anden løbecykel, Lionelo, indeholdt DBP i dækkene.
  • I begge tilfælde var indholdet af de pågældende ftalater over, hvad der i EU må være legetøj.
  • Tre løbecykler indeholdt DPHP i sadlen.

I Danmark har der siden 1999 været et forbud mod alle ftalater inklusiv DPHP i legetøj beregnet til børn under tre år. Indholdet i alle tre sadler var over den fastsatte grænse.

De fleste af de testede løbecykler markedsføres og passer til børn under tre år. Det gælder også for de tre løbecykler med DPHP i sadlen.

PAH’er (tjærestoffer):

PAH’er - eller tjærestoffer - er fundet i større mængder i seks af de 12 testede løbecykler.

PAH’er er en gruppe af stoffer, hvor mange af stofferne er eller mistænkes for at være kræftfremkaldende.

EU har en grænseværdi for udvalgte PAH’er i legetøj og forbrugerprodukter, som du er i længerevarende kontakt med.

I alle seks løbecykler var det i dækkene, testen viste indehold af de uønskede stoffer.

Testen viser, at dækkene på fire af løbecyklerne indholder bl.a. benzo(a)anthracen, chrysene, benzo(b+j)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(j)fluoranthen og benz(e)pyren i koncentrationer over EU-grænsen for legetøj. 

Dækkene på to andre løbecykler indeholder en anden PAH (benz(ghi)perylene) i koncentrationer over de tyske retningslinjer, der gæder for GS-mærket for legetøj med kortvarig hudkontakt.

I styret på en enkelt af løbecyklerne viser testen også indhold af PAH'en naftalin.

Naftalin er ikke forbudt i legetøj, men stoffet er klassificeret i EU som muligt kræftfremkaldende. Indholdet er over de tyske retningslinjer, der gæder for GS-mærket for legetøj.

Flammehæmmere:

En enkelt af de testede løbecykler, Puky LR M, indeholder flammehæmmeren TCPP i sadlen. 

Tre fosforholdige flammehæmmere (TCEP, TCPP og TDCP) er forbudt i EU i legetøj til børn under tre år i koncentrationer over 5 mg/kg, fordi de er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

De fleste af løbecyklerne er beregnet til børn under tre år, inklusiv Puky løbecyklen med TCPP.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Det siger virksomhederne

Vvirksomhederne bag løbecyklerne har alle sendt kommentarer ifm. testen.

Mange af de testede løbecykler er fjernet fra det danske marked, eller der er tilbudt ombytning af dæk, sadel eller returnering af cyklerne.

Enkelte virksomheder anerkender ikke umiddelbart testresultaterne, da deres egne test viser andet. De vil først undersøge sagen nærmere, før de tager stilling til, hvad de gør.

Her er de enkelte virksomheders kommentarer:

Puky

"Børns sikkerhed er vores højeste prioritet. Desværre har test vist, at nogle af vores løbecykelsadler overskrider grænseværdien for et flammehæmmende middel til legetøj, til børn under 3 år. Løbecykler med sorte sadler, der er købt i løbet af 2021, kan være berørt. Dette er enormt beklageligt, og det er selvsagt allerede rettet i produktionen. En toksikologisk rapport, som vi bestilte straks herefter, har vist, at der selv under de mest ugunstige forhold ikke er nogen sundhedsrisiko for børn, når de bruger sadlen normalt. Selv med langvarig og direkte hudkontakt, kunne det flammehændende middel ikke “løsrives“ fra sadlerne. Når det så er sagt, har vi selvfølgelig besluttet at tilbyde udskiftning af de berørte sadler.

Det kan tjekkes om et konkret produkt er omfattet af dette www.puky.de/dk/sadler

Vi fremsender en ny sadel med det samme, såfremt det er en sadel der er berørt af problemet.”

Pinolino balancecykel Johann

Import for Kids, der var distributør af Pinolino i Danmark, oplyser, at de ikke længere distribuerer løbecyklen. De har kun solgt meget få Pinolino løbecykler til skandinaviske forbrugere.

Trybike

Co & Co bv, der producerer Trybike, er overraskede over resultaterne af Forbrugerrådet Tænks test.

Virksomheden udfører årligt en test af sadlerne og hvert andet år en test af hele cyklen, for at sikre, at sikkerhed og kvalitet er i orden. Både sadel og cykel har bestået alle test hver gang. Siden Forbrugerrådet Tænks test har Co & Co bv endnu en gang testet sadlen på et uafhængigt testcenter – en test som sadlen igen bestod.

Co & Co bv oplyser, at de undersøger testresultaterne fra Forbrugerrådet Tænk på nærmeste hold for at finde årsagen til resultatet.

De fortæller, at deres mål altid har været, og fortsat er, at designe og producere sikkert legetøj til børn.

Kinderkraft

Pixizoo forhandler løbecyklen fra Kinderkraft.

De oplyser, at de har returneret Uniq løbecyklerne til leverandøren og bedt dem sikre sig, at deres andre løbecykler ikke indeholder for høje koncentrationer. Leverandøren havde testet produktet tidligere, men mente det kunne være en gruppe, der var sket en fejl i. 

Bikestar

Bikestar oplyser, at de vil tilbyde alle forbrugere, der har købt en Bikestar Magnesium løbecykel, at få ombyttet dækkene.

Euroskateshop, der er forhandler af Bikestar i Danmark, oplyser, at de har stoppet salget af Bikestar løbecyklen, og at de så vidt muligt vil kontakte de kunder, som har købt løbecyklen hos dem.

Kokua

Kokua i Danmark oplyser, at de afventer Kokuas nærmere undersøgelse af dækkene. De vil følge op på sagen derefter.

Lionelo

Babymarkt, der er ansvarlig for Lionelo Bart løbecyklen i Danmark, oplyser, at de har fjernet løbecyklen fra deres sortiment.

Janod

Janod oplyser, at de tidligere selv har testet løbecyklen i henhold til gældende EU regulering for at sikre, at den er i overensstemmelse med reglerne og er sikker. De ser nu på, om de skal foretage yderligere test af en løbecykel fra deres lager.

My Hood Rider

Euro Play, der er ansvarlig for My Hood Rider løbecyklen i Danmark, vil fremadrettet ændre til andre dæk, som ikke indeholder for høje niveauer af PAH'er.

Samtidig tilbyder Euro Play kunder, som har købt en My Hood Rider, at de kan returnere den og få pengene tilbage.

Micro Mobility

Europlay er importør af Micro løbecyklen i Danmark og oplyser, at Micro Mobility tidligere har testet og fundet, at deres løbecykel lever op til reglerne.

Micro Mobility mener ikke, at de kemikalier, der er testet for, er relevante ifølge gældende standarder. De vil dog se på det og få foretaget yderligere test.

Relaterede artikler