Test: Kemi i lyskæder

4. dec 2019

Lyskæder med LED-lys er populære til jul. Vær opmærksom på, at enkelte LED-lyskæder har indhold af hormonforstyrrende ftalater.

test-kemien-i-lyskaeder.jpg

Test af kemien i lyskæder
Foto: Anne Beck Christensen

Lyskæder er ofte fri for uønsket kemi

I julen er lyskæder med til skabe hygge med varmt, hvidt LED-lys i vintermørket. Testen af lyskæder fra Forbrugerrådet Tænk Kemi viser da også, at de fleste LED-lyskæder er uden problematiske kemikalier.

Uønsket kemi i lyskæder kan være de såkaldte ftalater. Det er blødgørende stoffer, som bruges i plastik, og som blandt andet er hormonforstyrrende.

Ftalater kan fordampe til indeklimaet og ende i støvet i hjemmet. Derfor kan du og din familie risikere, at de hormonforstyrrende stoffer indåndes eller optages gennem huden.

Julelyskæder skal derfor helst være uden hormonforstyrrende ftalater, især hvis de hænger indenfor i længere tid. Se de testede produkter nederst på denne side.

Hormonforstyrrende stoffer: Derfor er de problematiske

Julelyskæder indeholdt hormonforstyrrende ftalat

Testen viser, at enkelte lyskæder indeholdt uønsket kemi i form af ftalaten DEHP. Det er et stof, som ifølge EU er hormonforstyrrende i mennesker.

Lyskæder med ftalater vil ikke i sig selv udgøre en sundhedsrisiko. Derfor behøver du ikke at smide din lyskæde ud, hvis den får en dårlig bedømmelse i testen.

Du kan mindske mængden af ftalater i indeklimaet ved at gøre rent og lufte lidt ekstra ud i hjemmet. Generelt er det en god ide at minimere din udsættelse for denne type kemikalier.

Kemikalierne kan bidrage til din samlede ”cocktail” af uønsket kemi, som du kan blive udsat for fra mange kilder i hverdagen.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Uønskede ftalater er forbudte i lyskæder

Ftalaten DEHP er én af flere ftalater, som er forbudte i lyskæder.

Forbuddet trådte i kraft i sommeren 2019. Det gælder ikke for lyskæder og anden elektronik, som allerede var på markedet før det. Læs mere i fanen ’Bag om testen’.

Vil du være sikker på at undgå ftalater i lyskæder og anden elektronik? Så spørg forhandleren, om produktet lever op til de nye regler. Du kan også bruge appen Tjek Kemien til at spørge.

Gamle lyskæder med nogle år på bagen indeholder sandsynligvis ftalater. Følg din kommunes anbefaling for småt elektronik, hvis du skal smide en lyskæde med ftalater ud.

Det betyder kolberne A, B og C

Bag om testen

Sådan har vi testet

I efteråret 2019 har Forbrugerrådet Tænk Kemi indkøbt 8 forskellige lyskæder fra forskellige kæder i den danske detailhandel.

Lyskæderne er sendt på et eksternt laboratorie til test for, om de indeholder en række forskellige ftalater.

Sådan tester Forbrugerrådet Tænk Kemi

Det har vi fundet

Testresultatet fordeler sig således:

  • 6 lyskæder får bedste kemibedømmelse (A-kolben). I disse blev der ikke fundet ftalater eller kun fundet spor af ftalater.
  • 2 lyskæder får den dårligste kemibedømmelse (C-kolben). I begge produkter blev der fundet ftalaten DEHP. Der blev fundet henholdsvis 0,28 procent og 4,28 procent DEHP i blandingsprøver af blød plast fra to af produkterne. De overstiger grænserne i lovgivningen for nye elektronikprodukter, der er bragt i omsætning efter juli 2019 (RoHS reglerne).

DEHP er en problematisk ftalat, der er klassificeret som hormonforstyrrende og som skadelig for forplantningsevnen.

DEHP er sammen med ftalaterne BBP, DBP og DIBP forbudt i ny elektronik fra juli 2019 i mængder over 0,1 procent. Reglerne gælder for ny elektronik der "sættes på markedet". Det vil sige, at de ikke gælder for alle produkter på hylderne, men kun for nytilkomne varer efter dette tidspunkt.

Læs mere: Begrænsning af 4 ftalater i elektroniske produkter (link til Miljøstyrelsen)

Fra juli 2020 må elektronik med de pågældende ftalater ikke sælges. Her træder et generelt forbud mod ftalaterne DEHP, BBP, DBP og DIBP i mængder over 0,1 procent i kraft. Det gælder for alle produkter, der opbevares indendørs, og produkter som mennesker har direkte kontakt med.

Læs mere: EU forbyder for første gang skadelig kemi på grund af cocktaileffekter (link til Miljøstyrelsen)

Det siger virksomhederne

Harald Nyborg

“Harald Nyborg har fremlagt en testrapport udarbejdet af et af Europas førende analyseinstitutter, der viser at lyskæden overholder lovgivningens krav til indholdet af ftalater. På baggrund af oplysningerne i denne artikel vil Harald Nyborg nu tage initiativ til at få foretaget endnu en test hos et uvildigt dansk analyseinstitut for at få afklaret sagen”.

Søstrene Grene

"Vi kan kun beklage, at der er fundet et for højt indhold af en bestemt ftalat i lyskæden. For os er forbrugernes sikkerhed altafgørende, og vi ønsker kun at sætte sikre produkter på markedet.
Derfor har vi med øjeblikkelig virkning fjernet produktet fra vores hylder. Vores europæiske leverandør af produktet er blevet kontaktet, da leverandøren ikke har overholdt de krav, vi har stillet til det pågældende produkt."