Test: Kemi i menstruationskopper

9. aug 2018

Er menstruationskopper et godt alternativ til traditionelle bind og tamponer? Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet menstruationskopper for indhold af problematiske kemikalier.

test-kemi-i-menstruationskopper.jpg

Test: Kemi i menstruationskopper
Foto: ICRT

Menstruationskopper er i langvarig kontakt med kroppen

Menstruationskopper er de seneste år blevet et almindeligt og udbredt alternativ til bind og tamponer på butikkernes hylder. Derfor har Forbrugerrådet Tænk Kemi testet 7 menstruationskopper.

Testen har fokus på, om menstruationskopper indeholder eller afgiver en række problematiske stoffer – for eksempel såkaldte ftalater der kan være hormonforstyrrende.

En menstruationskop har du tæt og langvarig kontakt med. Derfor er det vigtigt, at den er fri for problematiske stoffer.

Se kemivurderinger af de 7 testede menstruationskopper nederst på denne side.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Kopper er næsten fri for uønsket kemi

Testen viser, at menstruationskopper generelt er fri for uønsket kemi. Der er enkelte mindre fund af et uønsket ftalat og tjærestoffer (PAH’er).

Menstruationskopperne kan dog afgive såkaldte flygtige forbindelser. Det vil sige, at kopperne kan frigive kemiske stoffer. Det er usikkert, hvad det er for nogle stoffer, der afdamper fra koppen.

De kemiske stoffer er sandsynligvis ikke i sig selv problematiske for din sundhed. Generelt er det dog uønsket, at produkter afgiver kemikalier, når du er i tæt og langvarig kontakt med dem.

De fleste af de testede menstruationskopper lever for eksempel ikke op til de anbefalinger, der gælder for blandt andet sutter og silikone, som er beregnet til fødevarekontakt.

Husk derfor at koge din menstruationskop inden brug. Så afgiver koppen mange af de flygtige stoffer, så du undgår at komme i kontakt med dem.

Test: Det betyder kolberne A, B og C

1 menstruationskop får bedste kemibedømmelse

Menstruationskoppen Lunette Clear er eneste kop i testen, som får den bedste kemibedømmelse. Den indeholdt ingen af de problematiske stoffer, som testen undersøgte for.

Lunette Clear er også den menstruationskop i testen, der afgav det laveste niveau af flygtige forbindelser.

Hvordan er menstruationskopperne i brug? Se Forbrugerrådet Tænks funktionstest på taenk.dk (log ind eller bliv medlem)

Bag om testen

Sådan har vi testet


Testen undersøger 7 forskellige menstruationskopper for uønsket kemi.

Menstruationskopperne er blevet indkøbt i foråret 2018. De er efterfølgende sendt til kemiske test på analyselaboratorier.

Produkterne er blandt andet testet for indhold af disse problematiske stoffer:

 • Ftalater og andre blødgørere (kan være hormonforstyrrende)
 • Nitrosaminer (kan være kræftfremkaldende)
 • PAH'er (kan være kræftfremkaldende)
 • Klorparaffiner (kan være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende)
 • Latexproteiner (kan være allergifremkaldende)
 • Utilsigtede forureninger - også kaldet NIAS (Non-Intentionally Added Substances)

Derudover har testen også målt afgivelse af:

 • Flygtige forbindelser
 • Farve

6 produkter i testen er lavet af silikone, mens det sidste er såkaldt TPE (termoplastisk elastomer). Kun silikone produkterne er testet for flygtige stoffer.

Det har vi fundet


Ingen af de 7 testede menstruationskopper indeholdt større mængder problematiske kemikalier.

Alligevel er der kun 1 menstruationskop i testen, Lunette Clear, der får den bedste kemibedømmelse. Den hverken indeholdt eller afgav nogen af de stoffer, der blev undersøgt for.

De resterende 6 produkter får alle en middel kemibedømmelse.

Det skyldes primært, at de fleste afgav såkaldte flygtige forbindelser i niveauer over, hvad der er anbefalet for silikonesutter og silikoneforme beregnet til kontakt med fødevarer.

Der findes ingen retningslinjer for afgivelse af flygtige stoffer fra menstruationskopper, selvom det er produkter, som du er i meget tæt og langvarig kontakt med.

Ftalater

Kun 1 menstruationskop indeholdt spor af ftalatet DEP.

DEP er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

DEP er på Chem Secs Sin Liste (eksternt link)

PAH'er

3 menstruationskopper indeholdt spor af tjærestoffer – de såkaldte PAH'er.

I 2 tilfælde er der tale om naftalin, der i EU er klassificeret som muligt kræftfremkaldende.

Latexproteiner

Menstruationskopperne i testen er ikke lavet af latex. Men 2 produkter indeholdt alligevel spor af latexproteiner. Det er de stoffer, du reagerer på, hvis du har latexallergi.

Indholdet var meget lavt. Men har du latexallergi, kan du overveje at vælge nogle af de produkter, der var helt uden spor af latex.

Flygtige forbindelser

Flygtige organiske forbindelser kan afgives fra silikonen, hvis denne ikke er hærdet tilstrækkeligt.

Der findes retningslinjer for, hvor mange flygtige forbindelser der må afgives fra for eksempel sutter og silikoneforme til mad.

5 ud af de 6 menstruationskopper af silikone afgav mere end, hvad disse retningslinjer anbefaler. Der findes ikke tilsvarende retningslinjer for menstruationskopper, selvom det også er produkter, som du er i meget tæt og langvarig kontakt med.

Testen viser, at der er en betydelig afgivelse fra menstruationskopperne efter opvarmning målt som et vægttab af produktet. Testen siger dog ikke noget om, hvilke stoffer der afgives. Afgivelsen er næppe i sig selv et sundhedsmæssigt problem.

Sørg for at følge producentens anvisning og koge produktet, inden du tager det i brug. Så begrænser du afgivelsen af materiale fra kopperne efterfølgende.

Utilsigtede forureninger eller såkaldte NIAS (Non-intentionally added substances)

I de fleste fáf menstruationskopperne fandt vi ikke høje niveauer af NIAS.

Dog havde Me Luna, der var den eneste menstruationskop, der ikke var lavet af silikone men af TPE, testens højeste niveau af iutilsigtede forureninger. Derfor får den også middel kemibedømmelse.

Der er ingen særlige regler for kemikalier i hygiejneprodukter

Per 2018 er der ingen særlige regler eller retningslinjer for problematiske kemikalier i hygiejneprodukter som menstruationskopper og tamponer. Det er på trods af den meget tætte og langvarige kontakt, som du har med disse produkter.

Svensk undersøgelse viser heller ikke alvorlige problemer

Den svenske kemikalieinspektion har i foråret 2018 også lavet kemiske undersøgelser af diverse menstruationsprodukter inklusive menstruationskopper.

Konklusionen er overordnet den samme. Der er ikke fundet alvorlige kemiske problemer ved menstruationskopper.

Se den svenske kemikalieinspektions undersøgelse af blandt andet menstruationskopper (ekstern link)

Kog din menstruationskop inden brug

Inden du tager menstruationskoppen i brug første gang, skal du følge producentens anvisning og koge den.

Så sikrer du dig, at koppen har afgivet en god del af de såkaldte flygtige organiske forbindelser, inden du tager den i brug.

Menstruationskoppen skal du af hygiejnemæssige grunde også koge mellem hver menstruationscyklus.

3 gode råd: Undgå toksisk chok syndrom (TSS)

Menstruationskopper kan ligesom tamponer give såkaldt Toksisk chok syndrom (TSS).

TSS er en bakterieinfektion, der kan give høj feber, og som kan være farlig. Men infektionen er heldigvis sjælden.

Risikoen for TSS ved brug af tamponer er velkendt og skal fremgå tydeligt på tamponpakkerne. Men også menstruationskopper har forårsaget tilfælde af TSS.

Der er dog endnu intet krav om, at information om risikoen for TSS skal følge med, når du køber en menstruationskop.

Hvad er toksisk chok syndrom? (link til sundhed.dk)

3 gode råd til at undgå TSS

 • Hold god hygiejne
 • Brug højst menstruationskoppen i 8 timer, før du tømmer den
 • Vask den grundigt, inden du sætter den op igen.

Relaterede artikler