Test: Kemi i opvaskemiddel

7. mar 2019

Opvaskemiddel kan indeholde uønsket kemi, som for eksempel kan give allergi. Testen giver 17 gode valg, hvis du vil undgå disse ingredienser.

test-kemien-i-opvaskemiddel-til-haandopvask.jpg

Test: Kemien i opvaskemiddel
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Opvaskemiddel til håndopvask er ofte uden uønsket kemi

Opvaskemiddel bruger du måske dagligt, når du vasker gryder, tallerkner og pander efter et måltid.

Hudkontakt med selve opvaskemidlet er næsten uundgåelig. Derfor er det en god ide at undgå problematiske stoffer i opvaskemidler.

Svanemærket og Den Blå Krans er gode mærker at gå efter, hvis du vil tage bedst hensyn til miljø og sundhed.

Testen af opvaskemiddel til håndopvask viser, at du generelt kan finde mange gode valg, hvis du er på jagt efter et opvaskemiddel uden uønsket kemi.

Se testens resultater nederst på denne side.

10 opvaskemidler indeholder allergifremkaldende konserveringsmiddel

I opvaskemidler er det især det allergifremkaldende konserveringsmiddel MI (methylisothiazolinone), som du kan holde øje med.

MI er allergifremkaldende, og det er det mest udbredte problematiske stof, som er fundet i testen. 

Mange danskere har fået konstateret allergi over for stoffet MI. Derfor er der god grund til at nedsætte din udsættelse for konserveringsmidlet, så du sænker risikoen for at udvikle allergi.

Brugen af MI i opvaskemiddel er faldet siden Forbrugerrådet Tænk Kemi i 2016 gennemførte samme test af opvaskemidler. Dengang var der MI i 12 ud af 33 produkter i testen. I denne test er det 10 ud af 65.

Det betyder kolberne A, B og C

Bag om testen

Sådan har vi testet


Forbrugerrådet Tænk Kemi har været rundt i diverse danske butikker og hjemmesider og købt 65 forskellige opvaskemidler.

Produkterne er valgt ud fra et kriterie om at dække markedet bredt. Der er også indhentet ønsker fra brugere af Forbrugerrådet Tænk Kemis Facebookside.

Testen er en deklarationstest

Forbrugerrådet Tænk Kemi har foretaget en såkaldt deklarationstest af kemien i opvaskemidler til håndopvask.

Testen er baseret på, hvilket indhold der er deklareret på produktet. Der er ikke lavet en kemisk analyse af indholdet.

Testen tager derfor ikke højde for koncentrationen af de kemiske stoffer i det enkelte produkt.

Det enkelte produkt i testen udgør ikke nødvendigvis en risiko i sig selv, selvom det indeholder problematiske stoffer.

Produktet kan dog bidrage til en samlet udsættelse for eksempelvis hormonforstyrrende stoffer eller allergifremkaldende stoffer. Efter princippet "mange bække små" er det derfor en god ide at undgå problematiske stoffer, hvor du kan.

Cocktaileffekten: Derfor skal du kende den

Det har vi fundet


I alt indgår 65 opvaskemidler i testen.

17 produkter er uden en række problematiske stoffer og får A-kolbe.

21 produkter indeholder parfume og får B-kolbe.

17 produkter indeholder problematisk kemi og får C-kolbe.

Disse problematiske stoffer har vi fundet

I testen udløser følgende stoffer den laveste bedømmelse, C-kolbe:

 • Methylisothiazolinone er fundet i 10 produkter
 • Benzisothiazolinone er fundet i 7 produkter (alle indeholdt også methylsothiazolinone)
 • Glutaral er fundet i 2 produkter
 • Diethanolamine er fundet i 2 produkter
 • Butylphenyl methylpropional er fundet i 2 produkter
 • Salicylic acid er fundet i 1 produkt

Disse ingredienser udløser middelbedømmelsen, B-kolbe:

 • Parfume er fundet i 47 produkter
 • Plantekstrakter, der kan give allergi, er fundet i 3 produkter

Læs mere om stofferne nedenfor.

Allergifremkaldende konserveringsmidler

Methylisothiazolinone (MI) er et allergifremkaldende stof, der bruges til konservering. Ifølge Videncenter for Allergi er der fra 2005 til 2015 sket en stor stigning i forekomsten af kontaktallergi overfor MI. Stoffet er derfor blevet forbudt i blandt andet kosmetik, der bliver på huden. Det er for eksempel cremer, deodoranter, bodylotions og lignende.

MI må stadig bruges i for eksempel håndsæbe. Men her er der krav til, at koncentrationen skal være lavere. I opvaskemiddel kan koncentrationen være højere.

MI kan være særligt problematisk, da stoffet ikke kun kan give allergi ved hudkontakt. Det kan også udløse allergi via luften. For eksempel kan allergikere reagere på MI i luften, hvis de kommer ind i et rum, der for nylig har været malet med maling, der indeholder MI.

Benzisothiazolinone er også et allergifremkaldende konserveringsmiddel og er beslægtet med MI. Hvis du reagerer allergisk på MI, kan du også reagere på benzisothiazolinone.

MI: Sådan undgår du det allergifremkaldende stof

Mistænkt hormonforstyrrende stoffer

Nogle stoffer er mistænkt for at kunne påvirke hormonbalancen i kroppen. Butylphenyl methylpropional og salicylic acid (salicylsyre) er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

Læs mere: Kemiluppen opdateres med 2 nye hormonforstyrrende stoffer

Andre problematiske stoffer

Diethanolamine er mistænkt for at kunne skade sundheden. Stoffet findes blandt andet på Miljøstyrelsens Liste over Uønskede Stoffer (LOUS).

Der er mistanke om, at diethanolamine kan skade evnen til at få børn. Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har bedt industrien om at fremlægge flere undersøgelser af dette.

Parfume og planteekstrakter, der kan give allergi

Parfume og en række planteekstrakter kan give allergi. Jo mere du udsætter huden for parfumestoffer, des større bliver risikoen for på sigt at udvikle allergi.

Det kan derfor være en god ide at begrænse, hvor meget parfume din hud bliver udsat for.

Parfume: Sådan mindsker du risikoen for parfumeallergi

Miljøbelastende stoffer

Nogle af stofferne i opvaskemidlerne kan være problematiske for miljøet. Det er for eksempel methylisothiazolinone og limonene.

Det siger virksomhederne

Una Grøn Classic ultra+ (Aldi)

“I løbet af første halvår i år skifter vi opskrift. Produktet vil stadig indeholder de to problematiske stoffer, men i under 0,001 procent. Alternativt kan kunderne vælge Ideel opvaskemiddel, som er fri for problematiske stoffer og er Astma- Allergi- samt Svanemærket.”

W5 Power Lemon (Lidl)

“I henhold til Lidls Code of Conduct er vi forpligtiget til at sikre os, at indholdet i alle voresprodukter, og således også begge testede produkter, overholder benchmark-værdier og EU-lovgivning. Begge W5-produkter overholder al gældende lovgivning i Danmark. Lidl følger udviklingen inden for forskning og EU-lovgivning tæt og arbejder altid på at gøre vores produkter endnu bedre.”

Vel Ultra (Colgate-Palmolive Company)

“Alle ingredienser i vores produkter er sikre for mennesker og miljø. De opfylder vores strenge sikkerhedsstandarder og alle gældende lovbestemmelser. Produktet følger EU-lovgivningens krav om, at butylphenyl methylpropional er mærket som en af de 26 parfumeallergener, der er tilladt. Vi overvåger og evaluerer løbende sikkerheden af vores ingredienser, og vi engagerer aktivt eksterne eksperter og ressourcer for at få ny viden.”

L:A Bruket

"Vores produkter indeholder naturlige æteriske olier, og dermed kommer jo allergenerne. Indholdet af Salicylsyre er meget lavt, og vi arbejder på at finde et alternativ til dette."

Ecooking

Omkring Diethanolamine (DEA) kan jeg hermed oplyse, at denne ingrediens er i produktet med funktion som pH-regulator. Jeg kan hermed også bekræfte, at vi udskifter diethanolamine (DEA) ved næste produktion og inden 1. januar 2020.

3 tips: Følg disse råd når du bruger opvaskemiddel

1. Gå efter Den Blå Krans og Svanemærket

Blandt de gode valg i testen er en række opvaskemidler med Svanemærket og Den Blå Krans. Når du vælger denne kombination, sikrer du, at der er stillet krav til, at opvaskemidlet klarer sig godt både i forhold til miljø og sundhed.

2. Den Blå Krans fortæller om indholdet – ellers skal du på nettet og hente ingredienslisten

Gå efter et produkt med Den Blå Krans, hvis du vil vide, hvad der er i dit opvaskemiddel. Her er du sikret, at alle oplysningerne om indholdet fremgår på etiketten.

Ellers er det kun visse udvalgte stoffer, der skal stå på bøtten. Der skal i stedet være et link til en hjemmeside, hvor du som forbruger skal kunne finde en liste over alle indholdsstofferne. Hvis produktet indeholder det allergifremkaldende stof MI, vil det dog altid skulle stå på etiketten som methylisothiazolinone.

Du kan også læse på etiketten, om der er parfume i.

3. Faremærker gælder for det ufortyndede opvaskemiddel

Opvaskemidlerne har faremærker trykt på emballagen. Det kan for eksempel være et udråbstegn eller et 'ætsende' symbol. Det skyldes, at opvaskemidlet i ufortyndet form kan irritere huden eller skade øjnene.

Faremærket gælder ikke, når det er fortyndet op i vand som ved normal brug. Hvis du har meget sart hud, kan du overveje at bruge handsker ved opvask for at undgå at irritere huden.

Faresymboler: Kend disse kemikalieadvarsler

Forbrugerrådet Tænk Kemi: Ingredienslister på pakken er at foretrække

Fejl og mangler i adgang til ingredienslister


Producenterne af opvaskemidler er ikke forpligtet til at have en fuld ingrediensliste på pakken. Dette gælder ellers for eksempelvis kosmetiske produkter og fødevarer, der skal have en fuld deklaration.

I stedet skal det være muligt at finde en liste over opvaskemidlets ingredienser, også kaldet et datablad, på en hjemmeside. Denne hjemmeside skal være angivet på produktet.

Testen viste, at produkternes ingredienslister generelt var svære at finde, hvis de da overhovedet var tilgængelige eller opdaterede.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har - hvor muligt - indhentet oplysninger på produkternes hjemmeside. Derudover har testteamet i flere tilfælde fået ingredienserne bekræftet eller tilsendt fra producenter og forhandlere.

Se her, hvor let det var at få adgang til ingredienslisten ud fra hjemmesiden, angivet på produktet:

 • 26 produkter havde adgang til umiddelbart korrekte datablade.
 • 7 produkter havde uklare datablade (4 datablade med forkert navn, 2 datablade, hvor ingredienserne ikke var angivet med de krævede INCI-navne og 1 produkt, hvor det var uklart, hvilket af flere datablade, der var korrekt)
 • 32 produkter havde ikke korrekt datablad (11 datablade var forældede eller fejlbehæftede, 20 fandtes ikke på hjemmesiden og 1 opvaskemiddel havde ikke en hjemmesideangivelse på produktet) 

Forældede og fejlbehæftede datablade blev for eksempel identificeret ud fra, at producenten eller ingredienserne på etiketten ikke matchede med oplysningerne på databladet. For eksempel var der i nogle tilfælde angivet et stof på etiketten, som ikke stod på databladet. I andre tilfælde var der angivet et deklarationspligtigt stof på databladet, som ikke fremgik af etiketten.

Efterfølgende har mange producenter lagt nye eller reviderede datablade ud.

Fuld deklaration gør det lettere for forbrugeren


Lovgivningen, der gerne skulle sikre adgang til viden om ingredienserne på opvaskemidler til håndopvask, virker efter alt at dømme ikke efter hensigten.

Direkte links til databladende på etiketten er en sjældenhed. Kun én producent havde et direkte link. Hos andre producenter kræver det en stor indsats at finde frem til databladet. På mange af hjemmesiderne kræver det oftest 4 til 6 klik at nå frem, men i visse tilfælde endnu flere.

I 20 tilfælde var det slet ikke muligt at finde et datablad.

Forbrugerrådet Tænk Kemi mener derfor, at det vil være at foretrække, at vaske- og rengøringsmidler skal være mærket med en fuld deklaration.

Det siger detergentforordningen


Fundene i testen ligger langt fra intentionen i detergentforordningen og kalder på forbedring.

Læs her, hvordan EU-Komissionen stiller sig i forhold til adgang til datablad eller ingrediensliste for vaske- og rengøringsmidler:

Spørgsmål og aftalte svar vedrørende korrekt gennemførelse af forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler december 2019

5.7 Er der et krav om, at ingrediensoplysningerne skal være placeret et bestemt sted på fabrikantens hjemmeside?

Fabrikanter af vaske- og rengøringsmidler skal på et websted stille ingrediensdatabladet til rådighed (bilag VII D til detergentforordningen). Selvom placeringen på hjemmesiden ikke er fastsat, skal oplysningerne være let tilgængelige og intuitive for offentligheden / forbrugerne. Adgang til hjemmesiden skal ikke være underlagt nogen begrænsning, for eksempel krav om at indtaste en bestemt kode eller at registrere sig som bruger. Hvis et URL-link er angivet på emballageetiketten, bør vejen til ingrediensdatabladet være intuitiv og let at følge for enhver forbruger med grundlæggende internetkundskab, og starte med et klik på URL'en angivet på emballagen. Ideelt (når det er teknisk muligt, afhængigt af virksomhedens hjemmesidestruktur), skal dette URL-link give direkte adgang til produktets ingrediensdatablad. Med hensyn til det sprog, der anvendes på hjemmesiden, anbefales det, at ingrediensoplysningerne stilles til rådighed på alle sprog i de medlemsstater, hvor produktet markedsføres.

Testede produkter

Vis kun: