Test: Kemi i yogamåtter

12. nov 2021

Din yogamåtte kan indeholde problematiske kemikalier, som du kommer i kontakt med under dine yogaøvelser. Se, hvilke yogamåtter der er uden uønskede kemikalier. 

yogamaatter_web.jpg

yogamåtter
Foto: Forbrugerrådet Tænk Kemi

Når du dyrker yoga, er du i kontakt med din yogamåtte i lang tid. Derfor skal din måtte helst være fri for fx mistænkt kræftfremkaldende stoffer.

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet et udvalg af yogamåtter fra det danske marked. De testede yogamåtter er enten af plast eller naturgummi.

6 yogamåtter er gode valg i testen. De er enten helt eller stortset fri for de uønskede stoffer, som vi har testet for.

Naftalin fundet i flere yogamåtter

Flere yogamåtter indeholder PAH'en naftalin, der er klassificeret i EU som muligt kræftfremkaldende, og som vi finder i mange forskellige produkter.

Tre yogamåtter får derfor den dårligste kemibedømmelse, C-kolben, pga. indholdet af naftalin.

Stoffet er lovligt, og yogamåtterne er ikke et problem i sig selv. Men de kan bidrage til vores samlede udsættelse for problematiske stoffer.

Cocktaileffekten - hvad er det?

Naturgummi med uønsket kemi

Naturgummi kan afgive nitrosaminer og nitroserbare stoffer. Det er stoffer, der kan dannes under produktionen af naturgummien.

Nitrosaminer er kræftfremkaldende, og de nitroserbare stoffer kan omdannes til de kræftfremkaldende nitrosaminer. 

Der findes grænseværdier for visse produkter af naturgummi såsom balloner og sutter, som børn direkte sutter på. Men for andre produkter af naturgummi - som fx yogamåtter - findes der ikke regler.

En yogamåtte i testen af naturgummi er af mærket Manduka eKO. Denne måtte afgiver et nitroserbart stof i mængder langt over kravet for balloner og også over, hvad der gælder for produkter med tekstilmærket Oeko-Tex Tiltro til tekstiler. Denne yogamåtte får derfor en C-kolbe. 

Yogamåtter med lugt

Yogamåtter kan lugte en del, også selvom de ikke indeholder problematiske kemikalier. Det gælder også for yogamåtter af naturgummi, der kan have en karakteristisk lugt af gummi.

Det kan være ubehageligt, men lugten vil dog typisk aftage over tid. En løsning kan være at lade dem dampe af et stykke tid før brug. Gerne et sted med god udluftning.

Se hele testen af yogamåtter på taenk.dk (log ind eller bliv medlem)

Bag om testen

Sådan har vi gjort

Forbrugerrådet Tænk Kemi har testet 14 yogamåtter af naturgummi og plast.

Yogamåtterne er indkøbt og sendt på kemisk laboratorie, der har undersøgt for indhold af en række problematiske stoffer.

Yogamåtter af plast er bl.a. undersøgt for indhold af:

  • PAH’er
  • Ftalater
  • Flammehæmmere
  • Phenol og bisphenol A

Yogamåtter af naturgummi er bl.a. undersøgt for afgivelse af:

  • Nitrosaminer
  • Nitroserbare stoffer

Det har vi fundet

Overordnet resultat:

  • Seks yogamåtter får den bedste kemibedømmelse, A-kolben. De er fri for eller stort set fri for de uønskede kemikalier, der er testet for.
  • Fire yogamåtter får en middel kemibedømmelse, B-kolben. De indeholder mindre mængder af problematiske kemikalier i form af PAH'er.
  • Fire yogamåtter får den laveste kemibedømmelse, C-kolben. En yogamåtte af naturgummi indeholder højere mængder af nitroserbare stoffer. De øvrige tre indeholder en vis mængde naftalin, der er mistænkt for at være kræftfremkaldende. 

De fundne stoffer er i alle tilfælde tilladte i yogamåtter.

Vi fandt ikke væsentligt indhold af flammehæmmere, ftalater eller PAH'er.

Nitroserbare stoffer
Testen viser, at en af naturgummimåtterne, Manduka Eko, afgiver nitroserbare stoffer, der kan omdannes til kræftfremkaldende nitrosaminer.

Der findes ikke regler for nitrosaminer og nitroserbare stoffer i produkter som fx yogamåtter.

Men afgivelsen af nitroserbare stoffer fra yogamåtten er langt over, hvad der må afgives fra produkter som fx sutter og balloner for at undgå, at børn udsættes for de uønskede stoffer.

Det frivilige tekstilmærke Oeko-tex Tiltro til tekstiler stiller krav til nitroserbare stoffer i tekstiler både til børn og voksne. Fundet af nitroserbare stoffer i den testede yogamåtte er også langt over Oeko-tex kravene.

PAH'er

Vi har fundet en del PAH’er i de undersøgte yogamåtter.

I nogle tilfælde er det dog kun små spor eller mindre mængder. Disse yogamåtter får derfor enten en god eller middel kemibedømmelse.

I tre tilfælde er koncentrationen dog højere og enten lige omkring eller over den grænse, som anbefales i Tyskland. De tre yogamåtter har alle et indhold af naftalin, der er klassificeret som muligt kræftfremkaldende i EU.

EU har en grænseværdi for udvalgte PAH’er i forbrugerprodukter, som du er i længerevarende kontakt med. Naftalin er dog ikke en af disse.

Det siger virksomhederne

Intersport:

”Yogamåtten er i overensstemmelse med eksisterende regler i EU og i Danmark. Men da vi kontinuerligt ønsker at udvikle vores produkter og forbedre den kemiske sammensætning, har vi omgående taget kontakt til alle vores Intersport butikker i Danmark og bedt dem om at indstille salget af dette produkt, indtil der forlægger en endelig afklaring fra vores Internationale hovedkontor om det videre forløb.”

Gode råd til yogamåtter

1. Lugt til yogamåtten

Det kan være en god ide at lugte til yogamåtten, før du køber den. Så kan du få en god fornemmelse af, om du vil bryde dig om at skulle være i tæt og længerevarende kontakt med materialet.

Ved online køb er det selvfølgelig ikke muligt. Men her har du 14 dages for­trydelsesret og kan sende måtten retur, hvis du ikke kan komme overens med lugten.

Udover plast kan naturgummimåtter også lugte. De kan have en karakteristisk lugt af gummi, der i nogle tilfælde kan være ret kraftig, men som dog typisk vil forsvinde over tid.

2. Lad yogamåtten dampe af

Pak yogamåtten ud ihvertfald en uges tid før, at du skal bruge den første gang. Lad den stå og dampe af udenfor eller et andet sted med god udluftning.

3. Vask yogamåtten inden brug

Vask yogamåtten før brug. Hvis den ikke tåler vask, så tør den i stedet af med en fugtig klud. Læs anvisningen fra producenten.

4. Brug appen Tjek Kemien i yogamåtten

Brug appen Tjek Kemien til at spørge virksomheden, om yogamåtten indeholder særligt problematiske stoffer.

Sådan bruger du appen